Nieuwsbrief 5 20 februari 2018

  • Gemaakt op: 20-2-2018 12:40
  • |
  • Gewijzigd op: 20-2-2018 13:15
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Staking woensdag 14 maart 2018
Beste ouders, het team van de A. Bekemaschool neemt deel aan de staking van woensdag 14 maart a.s. Dat wil zeggen dat wij op deze dag geen onderwijs verzorgen en dat de school gesloten is. Wij verzorgen geen opvang voor de kinderen.

We sluiten hierbij aan bij het PO-front en PO in actie. We stellen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in de sector op te lossen. Alle betrokken partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties begonnen op woensdag 14 februari in Noord-Nederland. Ook de tweede stap in de estafetteacties is inmiddels door het PO-front gezet, met het uitroepen van een staking op woensdag 14 maart a.s. in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Hoewel we extra gelden hebben toegekend gekregen om de werkdruk te verlagen, is dit niet genoeg om de problemen die er in het onderwijs zijn, voldoende op te lossen. Het lerarentekort is enorm, wij zijn een van de weinige scholen die tot op heden nog geen leerlingen naar huis heeft moeten sturen, maar we kunnen niet garanderen dat we dit blijven volhouden tot het einde van het schooljaar. Om het beroep van leerkracht de juiste waardering te geven en daarmee voldoende leerkrachten voor het basisonderwijs te behouden en te verkrijgen is een salarisverhoging noodzakelijk.

Studiedag vrijdag 23 februari a.s.
A.s. vrijdag begint voor de kinderen de krokusvakantie. Het team heeft deze dag een studiedag. We bespreken met elkaar de kwaliteit van ons onderwijs. We staan stil bij de resultaten van de CITO toetsen en we maken afspraken. Daarnaast verdiepen we ons verder in instructievaardigheden. Het boek EDI, expliciete directie instructie van John Hollingsworth en Silvia Ybarra, vertaald door Marcel Schmeier is voor ons hierbij het uitgangspunt. Met behulp van een externe trainer hebben we klassenbezoeken gehouden en op basis van de feedback gaan we lessen voorbereiden met behulp van het EDI model. Zo komen we na de krokusvakantie goed voorbereid weer terug!

Bouwterrein
Zoals u gezien heeft zijn de voorbereidingen op het bouwterrein begonnen. De bomen zijn gerooid. Voor de zomervakantie zal het terrein bouwrijp gemaakt worden en na de zomervakantie begint de bouw. Bouwbedrijf De Nijs zal veilige hekken rondom het terrein plaatsen. Tot die tijd blijven de huidige hekken staan. De gemeente zal er op toezien dat het terrein afgesloten blijft. De kinderen weten dat zij onder schooltijd niet achter de hekken mogen. Wij verzoeken u om na schooltijd goed op te letten dat de kinderen het terrein niet op gaan. Het is heel aantrekkelijk om daar te spelen maar het is ook gevaarlijk.

Straatspeeldag woensdag 25 april 2018; Oproep
Op woensdag 25 april 2018 organiseren de A. Bekemaschool, de Grote Beer en stichting Coherente voor de leerlingen van beide scholen een straatspeeldag. Tijdens deze woensdagochtend zijn er allerlei sport- en spelactiviteiten voor de kinderen rondom de school. Het wordt een ontzettend leuke ochtend waarbij de beide scholen samen aan de slag gaan.
Om deze straatspeeldag te organiseren hebben wij uw hulp nodig. Bij alle sport- en spelactiviteiten hebben wij ouders nodig die de activiteit begeleiden. Uw taak is: de activiteit bemannen en begeleiden, zorgen dat het spel eerlijk verloopt en het spel op de stempelkaart aftekenen. Ook zijn er verschillende kramen waar de kinderen kunnen drinken en fruit en lekkernijen kunnen halen. Hiervoor hebben wij ook ouders nodig.
We hebben veel ouders nodig op deze ochtend. U wordt deze woensdag 25 april 2018 verwacht om 8.30 uur voor de briefing. Na de briefing kunt u intekenen waar u wilt staan. Vervolgens start de straatspeeldag om 9.15 uur. Om 11.30 uur is de straatspeeldag afgelopen, daarna ruimen we gezamenlijk op.
Komt u ons helpen? Geef u op om te helpen tijdens de straatspeeldag bij de leerkracht van uw kind.

Traktaties
In de loop van het schooljaar zien we dat de traktaties bij verjaardagen steeds groter worden. Dat hoeft niet. Trakteren mag! Gezond trakteren heeft de voorkeur. Wilt u snoep trakteren, laat het er dan feestelijk uitzien maar zorg dat het klein blijft. Veel snoep kunnen we tijdens de schooldag niet toelaten.

Vakantie
Vrijdag 23 februari begint de krokusvakantie. Op maandag 5 maart verwachten we alle kinderen weer op school. We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Avond over positief opvoeden
Op dinsdag 15 maart organiseren de Ouder Kind Coaches uit Ouderkerk a/d Amstel en Duivendrecht
een avond voor ouders.
Deze avond gaat over positief opvoeden. Wat is het? Hoe doe je dat?
Zij geven u informatie en nemen u mee aan de hand van film en spel.
Deze avond is gratis.
 
U kunt uzelf aanmelden bij de Ouder Kind Coaches Mariëtte Matthijsse en Jolanda van Loenen,
j.van.loenen@altra.nl of 0611790545
 
Wanneer:15 maart van 20.00 tot 21.30.
Waar: Dorpshuis zaal 1, Duivendrecht.Foto's

Video's

Meer informatie