Nieuwsbrief 4 18 januari 2018

  • Gemaakt op: 18-1-2018 12:15
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Carnaval
We vieren dit jaar Carnaval op vrijdag 9 februari a.s. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. De oudercommissie en de leerkrachten zijn druk met de voorbereidingen bezig. We maken er weer een hele mooie dag van.

Cito toetsen
We zijn deze week begonnen met de afname van de Cito toetsen. We hebben het handvaardigheidslokaal ingericht als toets lokaal. Daar hebben we de computers klaar staan, want veel toetsen worden op de computer gemaakt. Tijdens de rapportgesprekken in de week van 19 februari krijgt u informatie over de resultaten. De Cito toets is een landelijke toets die door bijna alle basisscholen wordt afgenomen. Dit gebeurt 2 keer per jaar. In januari en juni. We noemen dit een niet methode gebonden toets.

Advies groep 8
Op donderdag 25 januari en woensdag 31 januari a.s. krijgen alle kinderen ( en ouders) van groep 8 hun advies voor het voortgezet onderwijs. De adviezen worden besproken en vastgesteld door diverse mensen: directie, intern begeleiding en 2 leerkrachten van Polaris. Voor de kinderen start er nu echt een nieuwe fase in hun schoolloopbaan, want de oriëntatie op de scholen is ook begonnen.

Schoolregels
Elke week stellen we in de school een schoolregel centraal. We spreken de regel door met de kinderen en blijven een week lang de aandacht vestigen op de regel. Zo leren de kinderen de regels van de school goed uit te voeren. De regels zijn:

- Ik leer en laat anderen leren
- Ik ga netjes met de materialen om en ruim op
- Ik gebruik mijn liniaal stem
- Ik loop rustig door de school
- Binnen is beginnen

Vraag uw kind eens naar de regel van de week!

Scula
We hebben vanaf januari een schoolabonnement op Scula. Dat wil zeggen dat alle kinderen onder schooltijd in Scula kunnen werken. Als u wilt dat uw kind thuis ook met Scula gaat werken, kunt u zelf een abonnement aanschaffen. Uw kind kan dan zelfstandig verder werken met de inloggegevens.

Gevonden voorwerpen
Morgen, vrijdag 19 januari, zal voor de laatste keer de gevonden voorwerpen in de hal uitgespreid worden.
Graag willen wij de ouders/verzorgers van groep A tot en met groep 8 vragen of u wilt kijken of er iets van uw kind bij zit.
Daarna gaan alle gevonden voorwerpen weg.

Tevens ligt er bij juf Pien apart nog als gevonden voorwerpen een aantal gevonden armbandjes en fietssleutels.

Hieronder plaatsen we een bericht van stichting Coherente
Zelfverdediging en weerbaarheidstraining voor jongens in 2018 
Het jongerenwerk van stichting Coherente organiseert i.s.m. met React Training en Advies een korte cursus zelfverdediging en weerbaarheid voor jongens die in groep 8 of op de middelbare school zitten. Het doel van de training is om de fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten. De training vergroot het zelfvertrouwen en het vermogen om zowel verbaal als fysiek voor jezelf op te komen in het maatschappelijk verkeer. Tijdens de training wordt ook ruim aandacht besteed aan omgaan met pesten en weerbaar zijn met je mond. Er wordt geoefend met een trainer in een veilige (leer)omgeving. De training is op woensdagavond van 18.30 - 20.30 uur. Het is nu eenmalig op 7 februari 2018 in het Dienstencentrum in Ouderkerk. Bij voldoende deelnemers kan de cursus meerdaags worden aangeboden. Er is een verlaagde cursusprijs. 
De kosten zijn € 30,- voor 4 lessen, of € 7,50 voor een les . 
Opgeven kan via de website vanCoherente: www.coherente.nl/cursus-jeugd 

Met vriendelijke groet, 
Tim Boot
Jongerenwerker 
Stichting Coherente Gemeente Ouder-AmstelFoto's

Video's

Meer informatie