Nieuwsbrief 1 8 september 2017

  • Gemaakt op: 8-9-2017 10:15
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


Start
De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er weer bijna op. Het is gebruikelijk om in de eerste week met de kinderen alle schoolafspraken door te nemen. Door zo’n lange zomervakantie zijn die weggezakt. In deze nieuwsbrief zet ik ook voor u een aantal afspraken op een rijtje.

Sponsorloop
Allereerst wil u nogmaals herinneren aan de sponsorloop. Hopelijk helpt u uw kind dit weekend bij het zoeken naar de sponsoren. A.s. dinsdag is het zover. Dan gaan de kinderen van start. LET OP: de combinatie groep 4/5 loopt op de tijd van groep 3 en 4: 10.20 uur - 10.40 uur !!

Op tijd komen
We willen graag dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat we ook meteen kunnen beginnen. Daarom verzoeken wij u hier aandacht aan te besteden. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open en de schooldag start om 8.30 uur. Tot 8.30 uur kunt u uw kind of uw kinderen naar de base- camp brengen. U kunt nog even met uw kind mee kijken naar het werk. De kinderen weten dat Binnen is beginnen de regel is. Om 8.30 uur start de schooldag echt en wij verwachten dat u dan de school verlaat. De leerkracht zal u hierop ook wijzen. Gesprekken met andere ouders kunnen plaats vinden op het schoolplein in plaats van op het leerplein. Kinderen die om 8.30 uur, na de bel niet in de base camp zijn, zijn te laat en dit te laat komen wordt genoteerd. Bij het oudergesprek of het rapportgesprek krijgt u een overzicht van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen. Indien het te laat komen voor ons een signaal van zorg is, dan nemen wij eerder contact met u op.

Een schone school.
We willen graag dat alle kinderen binnen - schoenen dragen en ook dat alle volwassenen de sloffen gebruiken. Zo houden we de school schoon en kunnen we de vloeren ook als leerplein gebruiken. We bedanken iedereen voor de medewerking hierin.

Gymles en afspraken
Alle kinderen nemen in principe deel aan de gymles. Bewegen is belangrijk en gezond. Indien een kind om medische redenen niet kan mee doen met de gymles, vragen wij u om een briefje te schrijven voor de leerkracht waarin dit vermeld staat. Voor kinderen die hun gymkleding vergeten zijn, is er gymkleding beschikbaar in de gymzaal. De kinderen zijn verplicht deze kleding te gebruiken om zo te kunnen deelnemen aan de les. Dit laatste is dus anders dan andere jaren, waarbij de niet meegebrachte kleding reden was om niet mee te doen.
Op maandag hebben we weer 2 stagiaires bij de gymles: Rosa Poelstra en Sofie van der Ven. Zij zijn 2e jaars studenten van de ALO opleiding in Amsterdam. Rosa is een oud leerling van ons.

Ingangen
We willen u en de kinderen vragen om gebruik te maken van de juiste ingang. Zo verdelen we de drukte bij de binnenkomst. De kinderen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van de hoofdingang en de kinderen van groep 4-5 t/m 8 maken gebruik van de achteringang.

Fietsenstalling
De school heeft een fietsenstalling voor een beperkt aantal fietsen. Indien u op loopafstand van school woont, vragen wij u om met uw kind te voet naar school te komen. Kinderen die met de fiets komen, moeten de fiets in de rekken plaatsen. Het is verboden om de fietsen buiten de rekken te plaatsen. Een uitzondering hierop is de zij- kant van de school waar de kleine fietsen geplaatst kunnen worden. (groep 3 en 4)

Traktaties en uitnodigingen
Wij vinden het belangrijk om verjaardagen te vieren en we vinden het belangrijk dat de traktaties klein en bij voorkeur gezond zijn. U zorgt inmiddels heel goed voor een kleine en gezonde traktaties voor de leerkrachten. Daar zijn we heel blij mee. Meer hoeft echt niet. Het gaat om het kind. Graag zien we dat de traktaties voor de kinderen ook klein zijn en gezond. Op internet kunt u veel voorbeelden vinden.
Wij vragen u ook vriendelijk om de uitnodigingen voor een feestje na schooltijd uit te delen. Dat is voor de kinderen die niet uitgenodigd worden wel zo prettig.

Licentie Rekentuin
Op dit moment is de licentie voor Rekentuin nog niet verlengd. Wij zijn bezig met een oriëntatie op andere mogelijkheden. Het klopt dus dat u op dit moment niet kan inloggen.

Foto's

Video's

Meer informatie