Aanmelden

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op: 28-5-2018 13:40
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​
Aanmelden en inschrijven

Inleiding
De A. Bekemaschool in Duivendrecht is een unieke school met een bijzonder onderwijsconcept. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om op hun eigen manier te leren. Er is veel belangstelling voor onze school en daarom informeren wij u graag over de aanmeld- en inschrijfprocedure.

Informatiebijeenkomst
Een aantal keren per jaar organiseren wij een informatieochtend voor ouders die zich willen oriënteren op onze school. Tijdens deze ochtend maakt u kennis met de school, het gebouw en vooral met onze bijzondere manier van werken. U maakt kennis met de directeur en er is gelegenheid om in de school te kijken en de kinderen aan het werk te zien. Wij raden u aan om aan de informatie bijeenkomst deel te nemen omdat ons onderwijs en onze onderwijsomgeving echt anders is. We willen graag dat u heel bewust kiest voor onze aanpak.
Voor deze rondleiding kunt u zich zowel schriftelijk, met de naam en geboortedatum van uw kind, ( bekema.info@askoscholen.nl) als telefonisch ( 020- 6993100) aanmelden bij de administratie. De volgende informatiebijeenkomsten gepland, van 9.00 uur tot 10.30 uur
5 oktober 2018 (volgeboekt)
17 januari 2019
22 mei 2019  


Aanmeldformulier
U kunt uw kind inschrijven op onze school middels een aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u op verschillende manier ontvangen. Tijdens de informatie- bijeenkomst kunt u het meenemen. U kunt het formulier ook afhalen bij de administratie. En het formulier kunt u ook hier het aanmeld en inschrijfformulier A. Bekemaschool.pdf downloaden.
U kunt uw kind aanmeldformulier/ inschrijfformulier inleveren bij de administratie van de school vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Vanaf dat uw kind ongeveer 3,5 jaar is krijgt u bericht of uw kind geplaatst is. We hanteren hierbij de data van het plaatsingsbeleid die ook in Amsterdam worden gehanteerd.
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:
Voor kinderen geboren tussen 

1 januari en 30 april 2016: 1 juni 2019
1 mei en 31 augustus 2015: 2 november 2018
1 september en 31 december 2015: 2 maart 2019

Plaatsing

De plaatsing vindt plaats op de dag na de uiterste inleverdatum. Ouders krijgen in die week een bevestiging van de plaatsing.

De directie hanteert bij de plaatsing de volgende voorrangsregels:
Indien uw kind al een broertje of zusje op school heeft, krijgt het voorrang op de andere kinderen
We hanteren de volgende volgorde met betrekking tot postcode gebied:
1115 Duivendrecht
1112 Diemen
1101 t/m 1109 Amsterdam Zuid Oost

Kennismaking
Na de plaatsing krijgt u een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht en mogelijk met de intern begeleider indien u aangegeven heeft dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U spreekt met de leerkracht af wanneer uw kind voor het eerst op school zal komen.
Tijdens dit kennismakingsgesprek levert u het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal in bij de leerkracht.

Wachtlijst
Indien u dit wenst is het mogelijk om op een wachtlijst te komen staan. Het gebeurt immers wel dat gezinnen verhuizen en er toch nog ruimte ontstaat. Ons advies is wel om uw kind in te schrijven op een andere basisschool.

Zij – instroom
Elk kind dat ouder is dan 4 jaar en reeds een andere basisschool heeft bezocht, valt niet onder bovenstaande aanmeldprocedure
Indien u uw kind wilt inschrijven op onze school, omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, is het belangrijk dat u eerst telefonisch contact op neemt met de directeur of de intern begeleider van de school. Zij geven u dan informatie over de mogelijkheden.

Ingangsdatum plaatsingsbeleid
Het plaatsingsbeleid geldt vanaf 1 maart 2017. Ouders die voor deze datum een toezegging tot plaatsing hebben gekregen in de vorm van een schriftelijke bevestiging behouden hun toezegging tot plaatsing.

​Informatie omtrent het inschrijven van uw kind.

Foto's

Video's

Meer informatie