Bestuursbureau

​​​Het bestuursbureau van de ASKO heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de ASKO op als werkgever en geeft leiding aan de scholen van de ASKO. Daarnaast verricht het bestuursbureau ondersteunende en faciliterende diensten voor de scholen.
De algemene leiding is in handen van het eenhoofdig College van Bestuur. Verder sturen twee regiomanagers elk zo’n 16 scholen aan. Deze regiomanagers zijn contactpersonen tussen scholen en bestuursbureau.
Het ASKO bestuursbureau heeft stafafdelingen voor personeelszaken, financiën en materiële zaken. Deze worden ondersteund door een afdeling bestuurssecretariaat & communicatie, bovenschools coördinator ICT, een juriste en een controller. Regiomanagers en stafafdelingen onderhouden intensieve contacten met de zes gemeenten waar ASKO-scholen zijn gevestigd en met alle stadsdelen van Amsterdam. Er is een aantal bovenschoolse voorzieningen voor de scholen: identiteitsbegeleiders, een coördinator bewegingsonderwijs en twee coördinatoren Opleiden in de School (Oplis).