Raad van Toezicht

​De Raad van Toezicht van de ASKO wordt gevormd door 5 personen. Deze leden zijn afkomstig uit de media wereld, het onderwijs, de adviesbranche en het bankwezen. Zij dragen het Katholiek Primair Onderwijs en specifiek de ASKO een warm hart toe.

​Huidige samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. M. Hofstede, (voorzitter) bankwezen
Martin Hofstede heeft een financiëel/bestuurlijke achtergrond en heeft in zijn jaren bij de Rabobank expertise opgebouwd op het gebied van algemeen management, verander/crisismanagement en marketing. Begin 2013 is hij gestopt bij de Rabobank, waar hij gebruik heeft gemaakt van een prepensioen variant. Hij is momenteel bezig met het opzetten van een MBA opleiding in Instanbul.
Daarnaast is hij recent gestart als lid RvT van scholengemeenschap VO in zijn woonplaats Purmerend.

Dhr. D. Muusers, bankwezen
Daan Muusers is werkzaam geweest in de financiële sector met ervaring op het gebied van audits en riskmanagement. Hij heeft de expertise om financiële verslaglegging te duiden en is vooral geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers.

Mevr. D. Roodvoets, onderwijs
Diny is altijd in en voor het onderwijs werkzaam geweest, van docent tot en met eindverantwoordelijk leidinggevende en nu met pensioen. Nog steeds is zij betrokken bij het onderwijs door haar advies- en bestuurswerk. Zij heeft veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt en is goed bekend met het krachtenveld. Vorig jaar is zij gestart als lid RvT bij Agora, organisatie voor PO in de Zaanstreek.

Dhr. P. Velseboer, onderwijs
Peter heeft een ruime ervaring als adviseur en directeur voor onderwijsorganisaties. Hij is bekend met de uitdagingen van de complexiteit van de stad. Peter heeft een breed netwerk in het onderwijs en daaraan verwante gebieden. 

Vacature: lid

 

RvT_0914.jpg