Publicaties

​​Op deze pagina zijn de ASKO-publicaties te vinden, die een goed beeld geven van de organisatie.

In het jaarverslag staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. Beschikbaar op deze website: 
 

 
​Zie het document​ Koers kwaliteit april 2012.pdf over het kwaliteitsbeleid van de ASKO.​

 
De ambities & prioriteiten voor de komende jaren (2015-2018) staan beschreven in Koers​plan ASKO.pdf
 
Tot slot geeft het personeelsblad de Eigenwijzer een goed beeld van de gehele organisatie. De rubrieken uit dit blad zijn ondertussen geïntegreerd in deze website en zullen voortaan alleen online verschijnen.