​​Op deze pagina zijn de ASKO-publicaties te vinden, die een goed beeld geven van de organisatie.

In pdfjaarverslag staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 


​Zie het document​ pdfKoers kwaliteitover het kwaliteitsbeleid van de ASKO.​


De ambities & prioriteiten voor de komende jaren (2015-2018) staan beschreven in pdfKoersplan_ASKO.pdf.