Publicaties ASKO scholen​​

Op deze pagina vindt u ASKO-publicaties die een goed beeld geven van onze organisatie.

Ambities en prioriteiten ASKO scholen 2023-2027

Zie:​ pdfKoers 2023 - 2027 voor een korte weergave. Het complete verhaal staat hier.

Onderzoek inspectie

Vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur rapportage januari 2020 vindt u hier.  

Jaarverslag en jaarrekening 2022

In het pdfjaarverslag en jaarrekening 2022 staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 

Archief