​​Op deze pagina zijn de ASKO-publicaties te vinden, die een goed beeld geven van de organisatie.

In pdfjaarverslag staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 


​Zie het document​ pdfKoers kwaliteitover het kwaliteitsbeleid van de ASKO en het vervolg hierop in Koers_Kwaliteit_2.0_-_10_juli_2017.pdf.​


De ambities & prioriteiten voor de komende jaren (2019-2022) staan beschreven in het  pdfKoersplan ASKO 2019-2022