​​Op deze pagina zijn de ASKO-publicaties te vinden, die een goed beeld geven van de organisatie.

In het Jaarverslag en jaarrekening 2018 staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 


​Zie het document​ pdfKoers kwaliteitover het kwaliteitsbeleid van de ASKO en het vervolg hierop in 

 

Koers_Kwaliteit_2.0_-_oplevering_10_juli_2017_copy.pdf

De ambities & prioriteiten voor de komende jaren (2019-2022) staan beschreven in het  pdfKoersplan ASKO 2019-2022

En de aanscherping hiervan in deze visienotitie van het CvB, september 2019: 2019-09_Visienotitie_CvB_koers.pdf