Publicaties ASKO scholen​​

Op deze pagina vindt u ASKO-publicaties die een goed beeld geven van onze organisatie.

Onderzoek inspectie

Vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur rapportage januari 2020 vindt u hier.  

Jaarverslag en jaarrekening 2021

In het jaarverslag en jaarrekening 2021 staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 

Kwaliteitsbeleid, ambities en prioriteiten ASKO scholen

Zie het document​ pdfKoers kwaliteitover het kwaliteitsbeleid van de ASKO en het vervolg hierop. 

De ambities & prioriteiten voor de komende jaren (2019-2022) staan beschreven in het  pdfKoersplan ASKO 2019-2022.

En de aanscherping hiervan in deze visienotitie van het CvB, september 2019.

Archief