Afstemmen en uitlijnen

De koers die we ASKO breed uitzetten, is een opmaat voor de schoolplannen 2023-2027. We creëren duidelijkheid over onze doelen en prioriteiten en de thema’s waar we aandacht aan gaan schenken. Daarbij erkennen we onze verscheidenheid, de rijke schakering van profielen en karakters. De uitdaging is om de balans te zoeken tussen wat ons verbindt en wat ons uniek maakt. Vanuit de overtuiging dat alle geluiden en kleuren gehoord en gezien mogen worden, zetten we in dit koersplan in op het omarmen van verschillen, het opzoeken van ongemak om jezelf en elkaar verder te brengen.

1. Onze kwaliteitswaarden - De basis op orde

De 9 kwaliteitswaarden van ASKO zijn essentiële ijkpunten, aan de hand waarvan we binnen ASKO de scholen afzonderlijk en de stichting als geheel monitoren in welke mate we de basis op orde hebben en houden. Onze kwaliteitscultuur moet de drijvende kracht zijn van deze basis, van het continu blijven borgen van deze kwaliteitswaarden - waarbij het vanzelfsprekend moet zijn dat deze op alle scholen op orde is.

  • shutterstock 40081270 GrootWe hebben professionele leiders die visie, helderheid en focus bieden in balans tussen sturen en steunen.
  • We hebben een sterke en doorleefde visie op leren en hoe dit is georganiseerd. 
  • We ondersteunen de brede ontwikkeling van leerlingen en hebben oog voor kansengelijkheid.
  • We hebben een sterke kwaliteitszorg en borgen de basis van leren en ontwikkelen.
  • We bieden passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, op school en thuisnabij.
  • We zijn een lerende organisatie, met aandacht voor professioneel leiderschap en een professionele kwaliteitscultuur waarin we onderzoeken om te verbeteren.
  • We stimuleren via ontwikkelingsgericht personeelsbeleid alle medewerkers om het beste uit zichzelf, hun collega’s en hun leerlingen te halen.
  • We werken actief samen met ouders, kennispartners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
  • We zijn een organisatie met een solide bedrijfsvoering, die duurzame en toekomstgerichte investeringen doet.

In deze Koersplan-periode leggen we per kwaliteitswaarde de visie, ambities en normeringen vast en hoe die passen in de algehele planning & control cyclus van ASKO.