Dit koersplan is een ode aan de onmetelijke verscheidenheid die ons kenmerkt, maar ook aan de gemeenschappelijke droom die we dagelijks tot leven brengen. Leerlingen plezier in leren meegeven en betekenisvolle ervaringen bieden, die hun zelfbeeld en samenredzaamheid versterken. Vanuit waardering van diversiteit en natuurlijke nieuwsgierigheid. Vanuit de veelheid aan verhalen, vanuit ontmoeting en het besef dat we elke dag opnieuw bewust kiezen voor wat we samen tot stand willen brengen.

We beseffen ons terdege dat het lerarentekort als een Zwaard van Damocles boven ons hangt. Onvoldoende collega's, onbemande groepen, te groot verloop leiden af van de bevlogenheid te willen blijven werken aan goed onderwijs. Het lerarentekort gaan we met dit plan niet oplossen, ook biedt het plan geen oplossingen. Wat het wel biedt is perspectief om zo goed als mogelijk met dat tekort om te gaan. Aandacht voor goed onderwijs. Aandacht voor een goede inrichting van dat onderwijs. Aandacht voor jou.

Het draait om jou

Onze inzet komt leerlingen en de samenleving ten goede, maar in dit koersplan sta ook jij centraal, de professional. De pedagogisch medewerker, de leraar voor de groep, de intern begeleider, de specialist taal-rekenen, de bouwcoördinator, het onderwijsondersteunend personeel, de (adjunct) schoolleider, de experts en beleidsadviseurs van het bestuursbureau, en alle anderen. Want allen samen zorgen we direct en indirect voor de onderwijskwaliteit die de ontwikkeling van leerlingen ondersteunt.

Koers als kompas

Eenstemmigheid, de neuzen dezelfde kant op. Blauwdrukken voor een ideale wereld. Het staat ver van de realiteit, want die is veelkleurig en weerbarstig, verandert waar je bij staat. Heeft het dan wel zin om een meerjarenplan te maken? Jazeker, met zoveel onzekerheid op zoveel domeinen in de samenleving, is het juist van belang om een richtsnoer te hebben, een kompas om op te varen. De waarden en ambities wijzen ons de weg zoals vroeger de Noorderster als navigatie diende. Het koersplan is zowel houvast voor de keuzes die we maken als een uitnodiging om nieuwe paden te bewandelen en richting te geven aan gewenste ontwikkelingen op onze scholen en in onze samenleving.

Later is nu

De komende jaren zijn er tal van uitdagingen die van ons vragen om te improviseren, om te heroverwegen en herijken, om nieuwe wegen te bewandelen en vooral om samen effectieve oplossingen te vinden. Landelijk worden er vraagtekens gesteld over de kwaliteit van het onderwijs. Het lerarentekort heeft een enorme impact op scholen. De tijd van praten en wikken en wegen is voorbij. Nu is de tijd om met vertrouwen onze krachten te bundelen en in actie te komen.

'De toekomst is geen plek waar je naartoe gaat. Het is een bestemming die je zelf ontwerpt’.

Willem Kuijpers en Steven Tan
College van Bestuur ASKO Scholen

Koersplan