• Nieuws

Huis van verzet op de Admiraal de Ruyterschool

​​​​​​Veel oorlogsverhalen over Amsterdam spelen zich vooral af in Oost en in het Centrum. Over de westkant hoor je eigenlijk weinig. Angelique van der Pol, oud-leerling van de Admiraal de Ruyterschool deed hier onderzoek naar en organiseert begin mei verschillende activiteiten om deze verhalen te vertellen.

Huis van Verzet in de Admiraal de Ruyterschool
Ook in Amsterdam West werden scholen gevorderd en moesten mensen hun huis uit omdat Duitse soldaten werden ingekwartierd. Vanuit West werden er Joodse mensen gedeporteerd. Zoals bijvoorbeeld de familie Fontijn van ijzerhandel De Vijl of het klasgenootje van Anne Frank dat in de R. Claeszenstraat woonde. Onderduikers zaten er bijvoorbeeld op de Jan van Galenstraat en de M.H. Trompstraat. Georganiseerd verzet was er ook in West. De groep rondom Johannes Post ontmoette elkaar op de Witte de Withstraat. De ‘andere kant’, NSB-ers, SS-ers, en verraders, woonden ook in West en kwamen hier samen.

Groep 8 van de Admiraal de Ruyterschool heeft meegedaan aan het project ‘Oorlog in mijn Buurt’, daarbij hebben zij ouderen geïnterviewd over hun oorlogsverhalen. Op de ochtend van 5 mei krijgen een aantal van hen in het Stadsarchief een onderscheiding en worden zij benoemd tot Erfgoeddragers. ´s Middags zullen deze kinderen tijdens een rondleiding door de buurt het verhaal van hun ouderen vertellen. Meer info: http://www.oorloginmijnbuurt.nl/

Het verhaal van de Admiraal de Ruijterschool en het verzetsnetwerk van vader en zoon Nauta, beiden leraar, wordt op 5 mei verteld tijdens ‘Huis van Verzet’ dat in de school wordt georganiseerd.

Meer info: http://www.4en5meiamsterdam.nl/58189/nl/bestevaerstraat-42-44-admiraal-de-ruyterschool

Angelique van der Pol schreef mee aan het boek voor het 90-jarig jubileum van de Admiraal de Ruyterschool en gaf er gastlessen over het project ‘Oorlog in mijn buurt’.

Programma op 5 mei (gratis en vrij toegang):
12.30 uur Wandeling Oorlog in mijn Buurt kinderambassadeurs vertellen
oorlogsverhalen uit de Baarsjes & Westerpark.
Startpunt: Reinier Claeszenplein
14.00 Huis van Verzet Admiraal de Ruyterschool, Persoonlijke vertellingen over
onderduikers in de school en vader & zoon Jan Nauta, verzetsmensen.
Bestevaerstraat 42

Met dank aan Angelique van der Pol, www.verha​​lenschat.nl

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin