• Nieuws

Hulde aan het team

​Dinsdag 20 januari heeft de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan op de Willibrordschool. De school kreeg een mooi compliment. De inspecteur gaf aan 'bijzonder tevreden' te zijn, en noemde de Willibrord vanwege de betrokken, blije kinderen en de rijke leeromgeving 'een school waar je trots op mag zijn'. 'Op deze school gebeurt iets. Hartstikke goed', aldus de inspecteur. Trots zijn we allen zeker. Voor 'kwaliteitszorg' kreeg de Willibrord maar liefst 3 keer 'goed'. De Willibrord is een voorbeeld voor het onderwijs ten aanzien van het planmatig werken aan verbeteractiviteiten, het borgen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de wijze waarop de school zich verantwoordt aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Natuurlijk zijn er ook een paar ontwikkelpunten. Daarvan heeft de inspecteur geconstateerd dat hard wordt gewerkt aan de verbetering daarvan.