• Column

De nieuwste column van Marloes .. passend onderwijs

Passend Onderwijs. Sinds 1 augustus 2014 een feit. Op de werkvloer lijkt het vooral nog zoeken naar hoe het nu werkelijk gaat. Zo’n zoektocht wordt een uitdaging wanneer je op twee scholen werkt zoals ik. Twee scholen, twee samenwerkingsverbanden (SWV), twee setjes regels en afspraken. In Landsmeer heb ik te maken met SWV Waterland, in Amsterdam-Noord met SWV Amsterdam-Diemen.

Stel, ik wil een Arrangement aanvragen. In Waterland ga ik nu al de mist in: daar heet dit een Aanvraag Extra Ondersteuningsbehoefte. In Amsterdam kan ik als ik wil overleggen, met mijn OuderKindAdviseur (OKA) of met het team van het ZorgBreedteOverleg (ZBO). In Landsmeer kan ik met verschillende aanspreekpunten mijn casus doornemen. Ik kan praten met mijn OnderwijsAdviseur (OA), mijn OnderSteuningsAdviseur (OSA) en ik kan de leerling inbrengen in het OndersteuningsTeam (OT), waar mijn OA en mijn SchoolMaatschappelijkWerker (SMW) ook in zitten. Een SMW is hetzelfde als een OKA, alleen is de afkorting anders, net zoals het ZBO en het OT. En, het schijnt dat we ook OA’s in Amsterdam hebben. Volgt iedereen het nog?

Vanuit mijn SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) weet ik wat mijn school kan bieden. Tijd om de aanvraag te schrijven. In Amsterdam schrijf ik een Groeidocument, in Waterland mag ik zelf bedenken wat nuttige informatie is om mijn aanvraag te onderbouwen. In Amsterdam stuur ik mijn aanvraag naar Lokaal PO. In Waterland begint de speurtocht nu pas echt. Waar moet het pakket heen? Naar het ZorgPlatForm (ZPF) of het Samenwerkingsverband? Omdat wij een ASKO school zijn en in Waterland bekend staan als éénpitter, bleek het lastig om het juiste adres te achterhalen. Mijn OA stuurde mij door naar mijn cluster (?), mijn IB netwerk-voorzitter verwees me (na een uitleg waaruit bleek dat ik niet in een cluster zat) naar mijn OSA en mijn OSA zei vrolijk: “Naar het Samenwerkingsverband natuurlijk!” Toen ik daar op kantoor was voor een andere bespreking met het ZorgAdviesTeam (ZAT) voor een mogelijke Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), kreeg ik het hele postpakket van de coördinator terug met de boodschap: “Dit moet naar je bestuur. Zij hebben jullie éénpitter-geld.” Ik zag sterretjes. De schizofrenie begon langzaam maar zeker toe te slaan.

Gelukkig is in deze jungle van afkortingen en nieuwe termen niet alles veranderd. In Amsterdam bestaat de noodprocedure nog steeds. En…op beide locaties zitten dezelfde mensen nog op hun post. Fijn om iets of iemand te herkennen in de nieuwe wildernis.

Gelukkig is er ook nog tijd voor humor. Tijdens een Waterlands IB netwerk gingen mijn collega’s en ik aan de haal met de nieuwe terminologie. De verwarring en vooral het gegiechel namen hand over hand toe naarmate de discussie vorderde. Want er zit blijkbaar een groot verschil tussen een OnderSteuningsAdviseur, een AdviseurSchoolOndersteuning en de SchoolOndersteuningsAdviseur. Om nog maar te zwijgen wanneer je je OSA spreekt, je het hebt over een ASO-overleg of een afspraak met je SOA…

Gelukkig is 2015 een overgangsjaar…!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin