• Nieuws

Bijdrage van Diane Middelkoop en Herbert de Bruijne aan de opiniepagina van Trouw.

​​Innovatie in het onderwijs kan prima binnen het bestaande systeem, betogen Diane Middelkoop en Herbert de Bruijne, voorzitters van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO)​.  Gepubliceerd op de opiniepagina van Trouw, 4 november 2016.

Wie voor vernieuwing wil zorgen, moet het niet laten aankomen op nieuwe scholen. Die moet stimuleren dat bestaande scholen die vernieuwing verder oppakken.” Dit commentaar (Opinie, 19 oktober) is ons uit het hart gegrepen.

In de hoofdstad zien we het aantal kinderen in de schoolleeftijd sterk groeien. Al deze kinderen hebben goed onderwijs nodig en dat is per definitie innovatief. Innovatie en onderwijs zijn onlosmakelijk verbonden. Dat geldt zeker in deze tijd. Kinderen krijgen al​ jong grote hoeveelheden informatie te verwerken. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden.
Ook de arbeidsmarkt verandert. Werkgevers zoeken medewerkers die goed zijn in hun vak, maar ook creatief en kritisch denken en uitstekend kunnen samenwerken. Constante innovatie is nodig om deze vaardigheden mee te geven aan de nieuwe generatie.

Als het gaat over ‘innovatie’ wordt vaak direct gedacht aan nieuwe organisaties en structuren. Dat lijkt misschien logisch, maar is het niet. Een compleet nieuwe onderwijsorganisatie op poten zetten, vereist veel inspanning, tijd en (publiek) geld. In Amsterdam zien we dat het van de grond krijgen van zulke nieuwe organisaties en scholen vaak moeizaam gaat. Het oprichten van een volledig ‘nieuwe’ organisatie kan een doel op zich worden. Dat belemmert het zicht op de kern: innovaties mogelijk maken die het onderwijs beter maken. Door deze eenzijdige focus dreigt vernieuwing binnen bestaande scholenorganisaties onderbelicht te worden.

Spring High
Als Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs brengen we de innovatieve ontwikkelingen op onze scholen graag onder de aandacht.Want er gebeurt veel. Een greep uit de innovaties: Spring High, net gestart in Amsterdam Nieuw-West. Op deze school krijgen kinderen van tien tot en met zestien jaar onder één dak een veilige, uitdagende onderwijsomgeving. Onderzoekend leren en ict worden op talloze scholen ingezet voor onderwijs op maat. Sport en beweging centraal stellen: dat maakt de Amsterdamse basisschool Polsstok niet alleen de sportiefsteschool van Nederland. Het versterkt ook het onderwijs op alle vlakken. Verder zien we een toenemend aantal scholen dat zich richt op een internationaal profiel en tweetalig onderwijs aanbiedt.

Innovatie helpt ook om passend onderwijs te bieden. Om de taalvaardigheid te versterken van kinderen die slechthorend zijn, zodat ook zij zich kunnen uiten en meedoen. Kleuterklassen in Amsterdam Zuid-Oost experimenteren al vanaf groep 1 met wetenschap en techniek. Dit zijn stuk voor stuk innovaties binnen bestaande onderwijsorganisaties. En dan hebben we het alleen nog maar over Amsterdam.
Volgens het ministerie “borrelt er veel enthousiasme onder ouders, schoolbesturen en leraren” (Trouw, 18 oktober). Dit herkennen we. De kunst voor schoolbesturen is om goede, nieuwe ideeën een kans te geven. Dat gebeurt en gelukkig blijft het meestal niet bij ‘borrelen’. Innovatie is dagelijkse realiteit binnen bestaande schoolbesturen. Van katholiek tot islamitisch tot openbaar, van basisonderwijs tot speciaal onderwijs. Ons onderwijs vernieuwt en verbetert continu. Soms is het nodig om nieuwe scholen en besturen op te richten. Om dit mogelijk te maken door nieuw beleid. Maar laat dit niet het enige antwoord zijn op de vragen van kinderen en arbeidsmarkt.

Jaag ze aan
Nieuwe structuren kunnen en mogengeen doel op zich worden. Laat de politiek oog hebben ​voor ​vernieuwingen binnen bestaande onderwijsorganisaties. Omarm deze innovaties, jaag ze aan. Ze versterken ons Nederlandse onderwijs.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin