• Verdieping

Basis gelegd voor nieuw ASKO Koersplan 2015-2018.

Tijdens een studietweedaagse  op de Veluwe bij Oldenbroek op 30 en 31 oktober hebben ASKO directeuren en adjunct-directeuren samen met het bestuur de basis gelegd voor een nieuw ASKO Koersplan 2015-2018. Onder de bezielende leiding van adviseur Henk Galenkamp is hard gewerkt aan de contouren van een nieuw 4-jarig strategisch beleidsplan voor de ASKO.

Van oud naar nieuw
Door middel van diverse werkvormen- en regels werd het mogelijk gemaakt om met deze grote groep aanwezigen (55) tot tastbare resultaten en afspraken te komen. Iedere deelnemer is genoeg ruimte en mogelijkheid geboden om, aan de hand van diverse opdrachten en onderwerpen, zijn of haar stem te laten horen. Daarnaast was er ook ruimte voor een terugblik. Behouden wij de goede dingen uit de vorige periode 2011-2015, wat willen we meenemen en waarvan kunnen we afscheid nemen? Daarbij werd niets onbesproken gelaten. Op een positieve manier (aan de hand van het ‘waarderend evalueren’) is teruggeblikt; wat ging niet goed en waarom niet? Hoe kan het beter? Wat gaat goed en waarom? En het belangrijkst: waar doen wij het voor? In alles wat wij dagelijks doen staan onze leerlingen en hun ouders centraal. Onze leerlingen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs op een ASKO school. 

De ASKO verbindt, met aandacht en ambitie
Naast de gekozen werkvormen heeft het samenzijn, twee hele dagen met overnachting, de verbinding en onderlinge relatie versterkt tussen de deelnemers. Mensen die elkaar in het dagelijks leven niet veel spreken, zijn uitgenodigd met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast is door middel van sportieve activiteiten de groep gemotiveerd tot het anders samenwerken in teams, begeleid door een vijftal vakleerkrachten bewegingsonderwijs van de ASKO.

De aandacht voor de deelnemers kwam tot uitdrukking in de wijze waarop wij elkaar ontmoetten; in plaats van in individuele hotelkamers was iedereen bij elkaar ondergebracht in huisjes. Daarnaast is gezamenlijk het diner en ontbijt gebruikt. Een goede gelegenheid om banden te versterken en collegiale contacten aan te halen.

De ambitie kwam tot uitdrukking in de kwaliteit van de groepssessies. De tweedaagse heeft daarnaast vele ideeën opgeleverd. Hiermee is de basis gelegd voor een Koers, die de ASKO zal kiezen voor de periode 2015-2018.

De nieuwe Koers: de belangrijkste elementen
In het Koersplan 2015-2018 zal ten minste aandacht​ worden besteed aan waardengedreven onderwijs, brede vorming van kinderen, duurzame schoolontwikkeling, innovatie, onderwijs & ICT en samen leren.

Hoe nu verder
De opbrengsten van deze tweedaagse worden opgenomen in het Koersplan 2015-2018. Daarnaast is het belangrijk de koers van de ASKO te verbinden aan iedere betrokkene, zowel intern als extern.  De koers wordt de basis voor de manier waarop wij binnen de ASKO ons onderwijs organiseren, zodat onze leerlingen kunnen rekenen op het beste onderwijs van mensen die zich met hart en ziel aan de ASKO verbonden weten. 


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin

Toon alle afbeeldingen