• Nieuws

ASKO is verheugd met de benoeming per 1 januari 2022 van Ruth Kervezee en Fadie Hanna als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Ruth Kervezee zal per januari tevens de voorzittersrol op zich nemen.

Brede ervaring in onderwijs en zorg

foto Ruth Kervezee

Ruth Kervezee was tot 1 september 2021 voorzitter college van bestuur bij Esprit scholen (14 scholen in Amsterdam voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs). Daarvoor heeft zij gewerkt bij het van Gogh Museum, Artsen zonder Grenzen en heel lang in de Amsterdamse jeugdzorg.

Ruth heeft haar bestuurlijke functies altijd gecombineerd met toezichthoudende functies. Zij is nu commissaris bij de woningcorporatie Lieven de Key en zij is lid van de adviesraad van Duo.

Na 15 jaar als onderwijsbestuurder in Amsterdam te hebben gewerkt lever ik nu graag als toezichthouder bij ASKO Scholen ook weer een bijdrage aan het onderwijs. Om met elkaar er voor te staan dat elke ASKO leerling zo goed mogelijk onderwijs krijgt.

Diverse blik op onderwijs

Fadie Hanna foto

Fadie Hanna werkt als onderzoeker binnen het Centre of Expertise Urban Education en als onderwijskundige voor de HvA Academie. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Velon, lid van de adviescommissie “Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek” (OCW), redactieadviesraadslid bij Didactief en adviescommissielid bij de Kijkwijzer.

ASKO is een van de grootste en best georganiseerde schoolbesturen van Amsterdam. Voor mij dus de ideale plek om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en ervoor te zorgen dat collega's hun werk goed kunnen blijven doen. Met ervaring in onderwijs en onderzoek en een open houding hoop ik die bijdrage te leveren via mijn rol als lid van de Raad van Toezicht.

ASKO verheugt zich op een inspirerende samenwerking met deze ervaren mensen, met brede expertise in het onderwijs en de jeugdzorg en met een maatschappelijk, politiek en bestuurlijk netwerk.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin