• Nieuws

ASKO neemt deel aan stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam.

Op 3 september jl. hebben de schoolbesturen van het Primair Onderwijs waarin de ASKO is vertegenwoordigd, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) besloten tot het voeren van een gezamenlijk toelatingsbeleid. Bijna 200 basisscholen in Amsterdam doen hier aan mee.
In de afgelopen jaren hebben deze besturen en de gemeente intensief samengewerkt om voor alle basisscholen in de stad een eenvoudig, transparant en eerlijk toelatingsbeleid tot stand te brengen. Er zijn nog 11 scholen in de stadsdelen Zuid en Centrum die zich op deelname aan dit beleid beraden. Het nieuwe toelatingsbeleid geldt voor alle kinderen die zijn geboren vanaf 1 juli 2011 en in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Aanmelden kleuters voor iedereen gelijk
Het aanmelden en plaatsen van kleuters gebeurt in dit stedelijk toelatingsbeleid voor alle basisscholen op dezelfde manier, gelijktijdig en geautomatiseerd. Ouders melden hun kind aan op één basisschool, hun school van eerste voorkeur. Daarnaast kunnen zij in volgorde van voorkeur andere scholen opgeven. Ouders hebben hierbij de keuzevrijheid om voor elke school in de stad te kiezen. Bij de plaatsing gelden een aantal voorrangsregels. Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, krijgen altijd een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen heeft dan er plekken zijn, komen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste aan bod. Voor elk huisadres is berekend wat de acht dichtstbijzijnde scholen, de zogeheten voorrangsscholen, zijn. Als een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, zal het systeem het kind automatisch doorplaatsen op de tweede, derde, of daaropvolgende voorkeur, totdat een kind geplaatst is op een van de aangegeven voorkeuren. Circa 6 maanden voordat een kind vier jaar wordt, wordt de plaatsing van alle aanmeldingen uitgevoerd. Alle ouders hebben zo een gelijke kans om op een school van voorkeur te komen.

Registratie centraal
Scholen registreren elke aanmelding in een stedelijk computerprogramma. Hierdoor behoort dubbel aanmelden tot het verleden. Voor schoolbesturen en gemeente wordt het daardoor mogelijk om per gebied beter inzicht te krijgen in de belangstelling van ouders voor bepaalde scholen, onderwijskundig concept of type onderwijs.

Regels overal hetzelfde
Met dit gezamenlijke beleid komt een einde aan een grote diversiteit aan regels voor aanmelden en plaatsen in Amsterdam. Veel ouders worden bij het zoeken van een basisschool geconfronteerd met forse problemen, waaronder voorrang voor vroege inschrijvers en langdurige onzekerheid of er genoeg plaats is op de school van voorkeur. Om toch verzekerd te zijn van een plaats melden veel ouders hun kind nu op meerdere scholen aan. Dat leidt vervolgens weer tot onduidelijkheden in de aanmeldingen. Vaak blijven ouders lang in onzekerheid op welke school hun kind daadwerkelijk een plek krijgt. Het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid maakt hier een einde aan.

Informatie voor ouders
In de tweede helft van september ontvangen alle ouders met een kind tussen de 1 en 3,5 jaar een informatiebrief van de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen. Ouders met een kind dat in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaat, ontvangen begin november een aparte brief waarin zij worden geïnformeerd welke stappen zij moeten zetten. Deze ouders kunnen vanaf januari 2015 hun kind aanmelden volgens het nieuwe beleid. De eerste groep kinderen waar het nieuwe toelatingsbeleid voor geldt, is geboren tussen 1 juli en 31 december 2011 en moeten zijn aangemeld vóór 10 maart 2015.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin