• Nieuws

Een team van 4 bovenschoolse coaches en schoolopleiders voor ASKO!

Alvast met de blik op het nieuwe schooljaar kwam het bovenschools coachteam van ASKO vandaag voor het eerst bij elkaar. Dit team bestaat uit 2 bovenschoolse coaches en 2 bovenschools schoolopleiders. Ieder met hun eigen expertise en ervaring. Zo is Niels Konings behalve Ib-er ook beeldcoach en komend jaar schoolopleider. Sara Blanken en Willeke Vermeulen hebben veel ervaring als schoolopleiders en gaan ook verder als expertassessor. Maartje Staab heeft veel ervaring met coachen en heeft specifiek aandacht voor energiemanagement. Kortom een mooie mix van verschillende coaches die zowel starters, zij-instromers, studenten en herintreders kunnen gaan begeleiden in hun (nieuwe) loopbaan als leerkracht.

Bij ASKO streven we ernaar om begeleiding zoveel mogelijk op en door de eigen school te laten plaatsvinden. Toch merken we steeds meer dat er ook behoefte is aan kruisbestuiving van expertise tussen scholen onderling. Sommige teams hebben een relatief hoog gehalte starters, zij-instromers en studenten. Daardoor is de vraag naar coaching en begeleiding toegenomen.

We zijn trots op deze talenten en blij dat we het goed kunnen inzetten!

V.l.n.r. Willeke Vermeulen, Sara Blanken, Maartje Staab en Niels Konings

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin