• Nieuws

Voor onze Talentenpoolers (invallers bij de ASKO) is er tweemaal per jaar een samenkomst met het team, de poolbeheerder en de leidinggevende. Astrid ter Meulen, directeur van de Talentenpool, vertelt over deze inspirerende samenkomst.

Lerende organisatie

In november stond de start van de waarderende ASKO-gesprekkencyclus op het programma van de Talentenpool. Iedere professional heeft recht op gesprekken, waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voor ons staat buiten kijf dat we als lerende organisatie ons zelf blijven ontwikkelen. Het programma, samengesteld met Suzanne Witteveen van JIJ BENT, was dan ook gericht op ontwikkeling, verbinding, inspiratie, motivatie en collegiale feedback.

Kwaliteit van ASKO-talent

Tijdens de Talentenpoolbijeenkomst op het ASKO bestuursbureau zijn we met een deel van de groep gestart met het collectieve ambitiegesprek. We spraken over welke kwaliteiten een ASKO-talent echt moet hebben. Een flinke rij eigenschappen en competenties werd genoemd. De hoogste score kwam op: een talent is flexibel en kan snel op 'dingen' inspringen.

Dat geeft al meteen genoeg uitdaging. Een talent werkt immers regelmatig op verschillende scholen, in verschillende teams, in groepen met hun specifieke dynamiek en buurten! Mooi om te zien dat onze talenten hun best doen om zoveel mogelijk eigenschappen die passen bij een ASKO-talent in te zetten. Het is niet altijd eenvoudig, je moet snel kunnen schakelen. Geen groep of dag is hetzelfde maar het zijn stuk voor stuk ambitieuze, gedreven collega's die zich 100% inzetten voor de kinderen.

Wat beheers je en wat wil je verder ontwikkelen?

Ook was er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Welke kwaliteit beheers je al en in welke situaties gaf je daar blijk van? Wat drijft je, wat zijn jouw wensen? Welke kwaliteit is nog in ontwikkeling, kost je meer moeite en heb je verder te brengen? Wat wordt je eerste stap en hoe ga je dat doen? Wat heb je erbij nodig?

Er was ruimte om alvast een concept voor de Persoonlijke Afspraken Set te kunnen maken (een nieuwe versie van het Persoonlijk Ontwikkeling Plan), waarin talenten bijvoorbeeld aangeven welke behoefte zij aan scholing en ontwikkeling hebben.

Borreltijd

Natuurlijk was er zoals altijd ook tijd voor verbinding en een gezellige afsluitende borrel met een hapje! Ter afsluiting gaven de talenten aan het prettig te vinden dat er tijd en aandacht is voor hun ontwikkeling en het ontmoeten van elkaar. Iets waar wij voor staan.

ASKO Talentenpool

Als Talent bij de ASKO Talentenpool staan wij klaar om je te ondersteunen indien nodig. Je bent een flexibele, waardevolle collega waar wij trots op zijn en onderdeel van ASKO. Jij helpt mee om ervoor te zorgen dat er minder groepen naar huis gestuurd hoeven te worden wanneer er een collega afwezig is. Meer informatie over onze Talentenpool vind je op onze website. 

Informatie over de Talentenpool

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin