• Nieuws

Onderwijsprijs Noord-Holland 2013-2015

Op 17 december was de uitreiking van de onderwijsprijs Noord-Holland. De inzending van de St. Janschool is hierbij tweede geworden. Lees hier het mooie juryrapport.

"Deze school gelooft niet in het werken met een goedgekeurde anti-pestmethode. Het pedagogisch klimaat moet samen met de leerlingen blijvend worden aangepast. De kinderen geven zelf aan hoe ze bepaalde zaken ervaren en komen met adviezen aan volwassenen hoe problemen opgelost kunnen worden.  Groep 6 en 7 doen uitgebreid onderzoek naar de veiligheid op school en komen met een nuttig onderzoeksrapport. Groep 8 heeft samen met de ouders een film gemaakt over vriendschap en pesten. …..

.. De St. Janschool laat zich al jaren gelden als een zeer actieve en  eigenzinnige school die met bijzondere projecten werkt aan de toekomst van haar leerlingen. Het motto van de school is 'Je mag zijn wie je bent en worden wat je kan'. Participatie van leerlingen maakt onderdeel uit van de onderwijsvisie. De school wil de kinderen zelf betrekken bij het monitoren van hun onderwijsvisie aan de hand van indicatoren die door kinderen zelf zijn opgesteld. Het onderzoekend leren wordt in 'Mijn school onder de loep' voor de kinderen betekenisvol en succesvol gemaakt doordat zij doelgericht werken en de kader kennen (hoe ver reikt hun invloed en beslissingsbevoegdheid en die van anderen). Er is veel aandacht voor het leerproces en kinderen blijven voortdurend betrokken bij het geheel. De zelfgemaakte film '13 problemen' is ook bijzonder. Veel scholen maken tegenwoordig een film, vaak over (digitaal) pesten. Maar op de St. Janschool gaat de inbreng en verantwoordelijkheid van de leerlingen veel verder dan we gewend zijn. Men legt overal de lat net even wat hoger. De school wil haar bevindingen graag delen. Dat is mooi, want de St. Janschool loopt duidelijk voor de troepen uit en kan inderdaad een inspiratiebron zijn voor velen."

De inzending van de Sint Janschool

Om het pedagogisch klimaat te verbeteren werkt de St. Janschool niet met een "pest-protocol" of een vaste methode, maar met een scala van interventies en hulp- en onderzoeksmiddelen. Deze aktiviteiten worden gedeeld en uitgevoerd door alle betrokkenen van de school. Dit willen zij graag delen met andere scholen.

Het gaat de St. Janschool om de kinderen die het beste in staat zijn om aan te geven hoe ze bepaalde zaken ervaren. Zij kunnen dit het beste zelf onderzoeken en vervolgens aan ons – 'de grote mensen' - adviezen geven hoe je bepaalde zaken kunt oplossen c.q. kunt voorkomen.

Al enkele jaren zijn zij (leerlingen, ouders en de leerkrachten) hiermee aan de slag gegaan en zij zijn trots op wat ze hebben bereikt en het feit dat deze aanpak werkt.

De twee projecten '13 Problemen' en 'Mijn school onder de loep' zijn ingezonden omdat het pedagogisch klimaat pas iets is van de kinderen als zij medeverantwoordelijk worden en blijven. Dan ontstaat een goed pedagogisch klimaat op school en dat is een voorwaarde voor goed onderwijs.

 De film: "13 Problemen"

Een film gemaakt door leerlingen van groep 8 samen met ouders van de St. Jan. De leerlingen hebben een eigen onderneming opgezet - Loods 8 - om de film te financieren. Alles m.b.t. tot de film hebben zij zelf geregeld en geschreven De opbrengst van de film hebben zij geschonken aan een goed doel. De film gaat over vriendschap en pesten.

"Mijn school onder de loep"

Leerlingen van groepen 6 en 7 hebben met behulp van Stichting Alexander een onderzoek gedaan naar de veiligheid op de St. Jan. Centraal stonden vragen als: Wat maakt de schoolomgeving veilig? En wat is veiligheid eigenlijk? Wat heb je nodig om je veilig te voelen? De kinderen bekeken situaties met betrekking tot spelen, leren en verkeer. Zij bepaalden zelf de onderzoeksvraag en –methode, betrokken hun medeleerlingen en leerkrachten bij het onderzoek. Na afloop hebben zij hun resultaten en aanbevelingen: wat maakt de St. Jan een veilige plek? En wat kan beter? Gepresenteerd aan de andere leerlingen en de leerkrachten. 

Fotos: de kinderen tijdens de opname van de film '13 Problemen'

Meer weten? Kijk op de site van de St. Janschool.                                   

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin