• Nieuws

Het bestuur van de ASKO is gekomen tot een voorgenomen besluit om de Elisabeth Paulusschool, gelegen aan Zaandijkstraat 3 te Amsterdam, per 1 augustus 2021 te sluiten. Na een grondige afweging zijn wij helaas tot de conclusie gekomen dat het in het belang van de kinderen en ouders niet verantwoord is om de school in stand te houden. De ouders / verzorgers van de kinderen zijn hierover geïnformeerd tijdens een ouderavond op 15 maart.

De Elisabeth Paulusschool heeft al jaren te weinig leerlingen waardoor de kwaliteit en de financiën van de school onder druk zijn komen te staan. Ondanks investeringen afgelopen jaren door ASKO en het opzetten van het Kindcentrum is de trend niet gekeerd.

Wij betreuren dit ten zeerste en beseffen terdege dat dit voor de kinderen, ouders en het team veel te weeg brengt. De komende weken gaan we ervoor zorgen dat voor alle leerlingen van Elisabeth Paulusschool de juiste plek op een andere, nabijgelegen school wordt gevonden. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ouders, het team en andere scholen in de buurt. Hiervoor zijn we in gesprek met de schoolbesturen van de nabijgelegen scholen en gaan we om tafel met de ouders. Alle teamleden van Elisabeth Paulusschool kunnen hun baan binnen de ASKO behouden. We stellen alles in het werk om te zorgen dat zowel de kinderen als onze medewerkers op een plek terecht komen die aansluit bij hun voorkeur. We hebben alle afwegingen en feiten zorgvuldig op een rij gezet om tot dit voorgenomen besluit te komen. Het belang van kinderen, ouders en het team van de school staat hierbij centraal.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin