• Verdieping

Met Alice Jorigas

Schoolleider worden - deel II in de serie


Over uitdagingen, eyeopeners, tegenvallers en de juiste begeleiding


Alice Jorigas (48) zit in het tweede en laatste jaar van de Opleiding voor Schoolleider en werkt op basisschool De Pool . Na de herfstvakantie werd ze daar tot waarnemend directeur benoemd.
Waar begin je als je de verantwoordelijkheid voor een hele school krijgt toevertrouwd? Wat pak je als eerste op en hoe reageren collega’s en ouders van leerlingen op Alice in Schoolleidersland? 

Alice Jorigas begon haar waarnemend directeurschap niet onder de makkelijkste omstandigheden.
Allereerst moesten zijzelf en haar collega’s wennen aan de snelle directeurenwissel: Alice volgde Sandra van Vliet op, die schoolleider werd op Het Bovenland en daar op zeer korte termijn nodig was.
Alice kreeg ook direct te maken met uitval van leerkrachten door zwangerschap en langdurig ziekteverzuim. ‘Een eerste uitdaging was dus de rust bewaren’, zegt zij.

Peptalk
Ze vervolgt: ‘Ik vind het belangrijk dat het onderwijsteam zich volledig op de lessen en de kinderen kan richten, zonder dat andere zaken de aandacht afleiden. Dus wilde ik passende ondersteuning bieden én de voorwaarden scheppen, waaronder leerkrachten op onze school optimaal hun werk kunnen doen. Ik ging bezig met het vinden van invalkrachten en nog veel meer. Daarnaast gaf ik aan dat ik een schoolcultuur voorsta met een positieve sfeer, waarin je een ander eens een compliment geeft als iets goed gaat, een klimaat waar ruimte is om te leren van fouten. Krampachtig missers vermijden, werkt naar mijn idee namelijk niet, daar leer je niet van. Met een soort van peptalk hierover probeerde ik over te brengen wat ik als ideale werkomgeving zie.’

P&O-taken en begrotingen
Alice is op een natuurlijke manier naar het schoolleiderschap toegegroeid. Sinds ze ruim acht jaar geleden als leerkracht op De Pool werd aangesteld, kreeg ze van Sandra, de toenmalige schooldirecteur, alle kansen om zich te ontwikkelen, en die benutte Alice ook. Ze kreeg IB-taken, werd bouwcoördinator, stuurde OGO-activiteiten aan en zette een ouderteam op. Zo kwamen er steeds meer leidinggevende taken bij en was het voor veel mensen geen grote verrassing dat zij, na het vertrek van Sandra van Vliet, het nieuwe schoolhoofd werd: collega’s en ouders van leerlingen reageerden positief.
Alice moet nog wel wennen aan nieuwe taken die nu bij haar functie horen en die niet onmiddellijk op onderwijsinhoudelijk vlak liggen. Denk aan begrotingen opstellen en P&O-taken als het voeren van voortgangsgesprekken.

Combi leren/werken
De combinatie opleiding/werken valt haar best zwaar. ‘Alles draait om balans vinden,’ meent ze. Haar sociale leven is totaal veranderd, want in haar vrije tijd (ook in de weekends) is Alice nu voornamelijk bezig met studie of werk. Als beloning heeft ze een droomreis naar de VS geboekt, iets om tussen alle drukke bedrijven door graag naar uit te kijken.
‘Opleiding en praktijk vullen elkaar goed aan,’ vindt Alice. ‘De opleiding zoomt in op persoonlijk leiderschap, schoolvisie, verbetertrajecten… Het werk op school omvat ook praktische zaken als het werken met een financieel automatiseringssysteem of het contact leggen met een juiste instantie .’ Voor het leiden van een school moet je dus een duizendpoot zijn die allerhande taken aankan. Niet makkelijk, maar Alice leidt dit met plezier in goede banen. 
 
Klankborden met critical friend
Wat helpt, is dat ze er niet alleen voor staat. Vanuit haar opleiding wordt gewerkt met een zogeheten critical friend, een medestudente, tevens ervaren adjunct, die werkzaam is op een school buiten de ASKO. Zij geeft feedback op onder andere schoolopdrachten en houdt Alice een spiegel voor wanneer dat nodig is. ‘Ik ben vooral een denker, in sommige situaties is het nodig een doener te zijn. Mijn critical friend spoort me aan tot proactief handelen en wijst me op dingen die ik beter kan doen. Hier leer ik veel van.’
Daarbij heeft Alice ook binnen de ASKO een maatje ofwel een mentor. Riemke de Vries, schoolhoofd van ASKO-school De Bron, biedt een ochtend per week ondersteuning. ‘Zij denkt mee over de voorbereiding van gesprekken over bijvoorbeeld begrotingen en formatie. Daarnaast kan ik altijd een beroep op haar doen als ik ergens niet uitkom.
Verder zijn er meer experts en deskundigen op de werkvloer die ik om feedback vraag. Op die manier krijg ik helder wat mijn leerpunten zijn. ’

Steun en stimulans
‘Belangrijke steun in de rug is ook dat de ASKO, vanaf het begin, vertrouwen in mij heeft uitgesproken. En dat, terwijl ik nog niet eens ervaring als adjunct heb kunnen opdoen: De Pool is een kleine school waar die functie niet bestaat.
Dat de ASKO mij als waarnemend schoolleider heeft gevraagd;: dat vertrouwen betekent veel voor mij.

Hoe doen anderen het?
‘Toen ik nadacht over dit interview realiseerde ik me dat er binnen de ASKO meer starters zijn zoals ik, en ik bedacht dat het een goed plan zou zijn een intervisiegroep met elkaar te vormen.
Want ik ben heel benieuwd of zij tegen dezelfde dingen aanlopen als ikzelf. Hoe gaan zij om met taken die nieuw zijn en wat zijn hun ervaringen met een balans vinden tussen een opleiding volgen en tegelijkertijd werken? Ik zou graag met hen ervaringen en tips uitwisselen.
Wat mijn toekomst bij De Pool betreft? Die is nog enigszins onzeker. Als het aan mij ligt, blijf ik als schoolleider werkzaam, want ik heb veel plezier in alle uitdagingen die met dit werk samengaan.’