• Verdieping

Educatief Partnerschap in de praktijk bij basischool de Pool.

​​​Educatief partnerschap, ofwel de samenwerking en betrokkenheid tussen ouders en school, is één van de belangrijkste speerpunten van beleid voor de ASKO. De komende tijd besteden wij in een serie artikelen hoe wij dit op onze scholen vormgeven. We starten op De Pool, waar het team er alles aan doet om samen met ouders de talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen.

Sambaaaaa
Een praalwagen met palmbomen, omstuwd door een brassband én kinderen, ouders en leerkrachten  die op zijn Braziliaans feest vieren. Ook dat is een vorm van educatief partnerschap op de Pool.
‘We willen dat kinderen zich plezierig voelen op onze school en dat ze hier alles uit hun mogelijkheden halen’, stelt Sandra van Vliet, directeur van ASKO-school De Pool. ‘Soepele samenwerking met ouders is daarvoor noodzakelijk.’ De Pool betrekt ouders dan ook op vele verschillende manieren bij het onderwijs. Over een aantal van die initiatieven leest u hieronder meer. 
 
Ola Brasil
Vlak voor de meivakantie was een optocht in de buurt de spectaculaire  afsluiting van het schoolbrede thema ‘Ola Brasil’. Niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders, waren maandenlang in touw om hiervan een succes te maken. Moeders naaiden in de Ouderkamer groen-gele Braziliaanse vlaggen, rokjes en andere kleding. Arlette, de mama van Blue, hielp kinderen versieringen van papier-maché voor de praalwagen maken. Andere ouders oefenden met leerlingen zang en dans in bruisende Braziliaanse sambastijl. De optocht trok veel bekijks. Iedereen die thuis was, haastte zich naar buiten om te genieten van het plezier van de kinderen, de muziek en alle andere vrolijkheid. Tot slot vierde iedereen swingend feest op het schoolplein. Daarmee is de school helemaal klaar voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2014, dat van 12 juni tot en met 13 juli in Brazilië wordt gehouden.
 
Oudercafé
Pascale is de moeder van Miguel en Luca, leerlingen van groep 3 en 6. Alle drie liepen ze mee in de Braziliaanse optocht. ‘Met zo’n thema-afsluiting krijgt De Pool het steeds weer voor elkaar dat kinderen zich bijzonder en trots voelen’, zegt Pascale. ‘Ze zijn trots op hun aandeel in zo’n optocht, hoe klein dat soms ook is. En ze krijgen ruim baan bij doen waar ze goed in zijn.’
Hetzelfde geldt voor ouders. Pascale kreeg alle medewerking bij het opzetten van een oudercafé. Elke laatste woensdagochtend van de maand  zijn ouders welkom bij het bespreken van een thema. Denk aan: ‘de citotoets’, ‘pesten’, ‘gezond eten’ en ‘schoolreisjes’. 
 
Brug naar directie
‘Het Oudercafé vormt ook een brug in de communicatie met de directie’, vervolgt Pascale. ‘Er worden nogal eens problemen of onderwerpen aangekaart, die ouders niet direct met de schoolleiding durven bespreken. Het blijkt dan laagdrempeliger om het daar eerst in het Oudercafé met elkaar over te hebben. Ook al staat de directie van de Pool altijd open voor communicatie, voor sommige ouders blijkt de stap naar een gesprek op directieniveau toch niet makkelijk te maken.
De Pool is een zeer gemengde school en heeft zowel leerlingen van Nederlandse afkomst als leerlingen uit andere culturen. Het Oudercafé trekt dan ook niet alleen een Nederlands publiek. ‘Op een keer was ‘de kerstviering’ het centrale thema’, herinnert Pascale zich. ‘Een aantal ouders heeft daar, gezien hun geloof, niets mee en voelde zich niet geroepen mee te doen aan de kerstactiviteiten. 
Met respect voor elkaars culturen wisselden we hierover van gedachten. Een tijdje later stond ik met mensen  uit meer dan twaalf culturen een kerstboom in de school op te tuigen. Heel leuk en bijzonder, vond ik dat.’

Huiselijke Ouderkamer
De locatie voor het maandelijkse Oudercafé is de Ouderkamer, een gezellige ruimte in de school. Deze plek is ook het werkterrein van oudercontactmedewerker Ineke Dijkstra. Enkele ochtenden per week is zij daar gastvrouw tijdens koffieochtenden én bijeenkomsten over opvoeden en ontwikkeling. Zij maakt dat mensen zich er welkom voelen, zet koffie met koekjes klaar en vindt het gezellig als moeders komen kletsen, terwijl hun kinderen meekomen en ergens in de kamer spelen.
‘Stamgasten zijn Egyptische, Turkse en Marokkaanse vrouwen’, vertelt Ineke. ‘Maar er komen hier ook een paar Nederlandse vrouwen en een enkele vader. 
Met de Ouderkamer willen we grenzen verleggen: bevorderen dat ouders, zowel van Nederlandse als buitenlandse afkomst, elkaar ontmoeten. Dat ze zich betrokken voelen bij het onderwijs. Dat kan door bijvoorbeeld rokjes te naaien voor de optocht rond het schoolbrede thema ‘Ola Brasil’, maar ook door beter Nederlands te gaan leren. In de Ouderkamer heb ik daarbij een begeleidende en stimulerende rol. In die huiselijke sfeer ben ik ook een vertrouwenspersoon bij wie ouders terecht kunnen als hun kind vastloopt of als er andere problemen spelen.’
 
Nieuw schoolplein
De Pool wil graag een nieuw schoolplein met meer natuur. Ouders is gevraagd hiervoor een denktank te vormen. Ze dragen onder andere ideeën aan voor een plein met zandheuvels en een waterpunt ofwel een bron waar kinderen water kunnen drinken en halen. De school en de ouders zijn het erover eens dat er een plein moet komen waar voor leerlingen veel te ontdekken valt.
 
Filosofie- en schaaklessen
Niet alleen leerkrachten geven les op De Pool. Ouders brengen kinderen interesse in schaken en filosofie bij. Verder zijn vaders en moeders actief met eenmalige klussen, zoals hulp bij Paas-, Kerst- of Sinterklaasvieringen,  een projecthoek maken, speelgoed schoonmaken en meegaan met uitstapjes.
Elke groep heeft een klassenouder (diens foto hangt op de deur van het klaslokaal), een aanspreekpunt voor ouders, leerkracht en het ouderteam. Op verzoek van een leerkracht geeft een klassenouder informatie door aan de andere ouders of helpt bij het organiseren van een activiteit.
 
PR
Sonja Gortzak–Hughes, een moeder die voor haar beroep PR-vrouw is, ondersteunt de school bij publicitaire acties: 'Het viel mij op dat als ouders bij mij in de buurt (De Kazerne) een basisschool voor hun kind zochten, ze eigenlijk maar twee opties het overwegen waard vonden: De Boekman of De BOE. Beide scholen zitten overvol en hebben een wachtlijst. Van De Pool hadden ze vaak niet eens gehoord en als ze er wel van gehoord hadden, dan hadden ze er een negatief beeld van: slecht onderwijs, slechte buurt en 'te zwart'. Dat strookte helemaal niet met mijn beeld van de school waar mijn zoon Thomas les heeft: hartstikke goed en uitdagend onderwijs, een fijne sfeer en families uit Nederland en de rest van de wereld. En vooral: een ontzettend betrokken onderwijsteam. Ik was dan ook zeker geïnteresseerd toen me gevraagd werd te helpen met de PR. Ons doel als PR team: De Pool zo duidelijk en positief mogelijk in de openbaarheid brengen om meer ouders en kinderen naar de school toe te trekken, zodat het een levendige en gemengde school blijft.'

Spelinloop
Kort geleden introduceerde De Pool de spelinloop. Op vaste dagen hebben ouders een kwartiertje voor de les, om 8.45 uur, een taal-, reken- of ander educatief spelkwartier met hun kind. Ze lezen dan bijvoorbeeld samen een boekje of maken een puzzel. Dit heeft diverse voordelen. Leerkrachten krijgen zo gelegenheid de ouders nog beter te leren kennen, ouders kunnen op hun beurt vragen stellen over het onderwijs en de band met hun kinderen verstevigen. 
  
Ouderteam
Het ouderteam is een nieuw initiatief waarin ouders en de school op een inspirerende en constructieve manier met elkaar samenwerken. De kerngroep wordt gevormd door vier á vijf ouders (onder wie Pascale), oudercontactmedewerker Ineke Dijkstra en iemand die vanuit de school het ouderbeleid vormgeeft. De ouders van het team bevorderen dat ook andere ouders enthousiast hun talenten ten bate van de school inzetten.
Daarnaast signaleren zij wat er leeft bij de ouders en praten daarover met de school en andersom. Op deze manier wordt de communicatie tussen de ouders en de school sterk verbeterd.
Elk lid van het ouderteam heeft de verantwoordelijkheid over één of meerdere subgroepje(s), zoals het oudercafé, het schoolplein, de bibliotheek, de klassenouders, festiviteiten… Bij deze subgroepjes worden weer andere ouders betrokken. Op deze manier ontstaat een groot netwerk van ouders die zich gezamenlijk inzetten voor de kinderen op De Pool.
 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin

Toon alle afbeeldingen