Leerkrachten van vijf ASKO-scholen (De Achthoek, De Archipel, De Regenboog, de St Jan en De Willibrord) hebben de afgelopen twee jaar bijgedragen aan een onderzoek naar de wijze waarop we de verborgen kennisbronnen van kinderen kunnen inzetten en in hoeverre dat bijdraagt aan de persoonsvorming en socialisatie. 

Onze collega's (leerkrachten en onderzoekscoordinatoren) dachten mee over de onderzoeksaanvraag en opzet en hebben bijgedragen met prachtige praktijkvoorbeelden, kritische vragen en constructieve input vanuit de onderwijspraktijk. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een Praktijkboek Buitenschoolse kennisbronnen van kinderen.

Het boek biedt handreikingen en voorbeelden, maar ook komt aan de orde wat het van je als leerkracht vraagt en wat het je kan opleveren. Het is inmiddels ook te vinden op de website van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, evenals het eerste wetenschappelijke artikel over het project.

Aansluiten bij en voortbouwen op de buitenschoolse kennis van leerlingen kan hen zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld geven. Ze kunnen zich daardoor meer betrokken gaan voelen bij school en beter gaan leren. Een ander effect is dat leerlingen met 9 diverse achtergronden elkaar beter leren kennen, waardoor betere relaties en meer sociale cohesie in de klas ontstaat.

We zijn trots op de praktijkbijdrage van onze collega's! Door hun bijdrage ontstond in dit onderzoek daadwerkelijk een vruchtbare samenwerking tussen wetenschappers en leerkrachten en mondde dat uit in deze betekenisvolle praktijkgerichte publicatie.

Bekijk het Praktijkboek

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin