• Nieuws

Een nieuw kader.

De onderwijsinspectie heeft op maandag 2 en dinsdag 3 februari een bezoek gebracht aan de Satelliet. Dit was voor alle betrokkenen spannend omdat zowel de inspecteurs als de school voor het eerst met het nieuwe toezichtkader hebben gewerkt. Het betrof hier dan ook een pilot van de inspectie om zo te komen tot een nieuw definitief kader.

De inspecteurs hebben veel klassenconsultaties afgelegd, soms in het bijzijn van MT-leden of IB-ers. Daarnaast is er vooraf niet aangegeven wat de inspecteurs graag wilden zien. Zo is er, naast de taal-en rekenlessen, ook een gymles en een wereldoriëntatie les door hen bijgewoond. Ook is veel aandacht besteed aan het schoolklimaat en de kwaliteitscultuur op de Satelliet door middel van interviews met ouders en leerlingen. De inspectie was onder de indruk van het schoolklimaat van de Satelliet. Hierbij is vooral opgemerkt dat de manier waarop de vreedzame school is vormgegeven, de actieve betrokkenheid en de respectvolle omgang met elkaar (leerlingen gaven aan :"je kunt zijn wie je bent") en de regels zijn doorleefd. De school heeft na het bezoek van de inspecteurs aangegeven dat het onderzoek veel meer recht heeft gedaan aan de schoolsituatie zoals die daadwerkelijk is.  De inspectie is van mening dat de school solide is op alle niveaus en nu toe is aan de volgende stap in de ontwikkeling. Een mooi compliment voor het team, de ouders, de leerlingen en de directie van de school.

Voor het volledig nieuwe toezichtkader zie: www.onderwijsinspectie.nl

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin