• Nieuws

Reactie van de Amsterdamse schoolbesturen op de uitlatingen van de politiek leider van de PVV.

​De schoolbesturen van het Primair Onderwijs in Amsterdam, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben met afschuw kennis genomen van de discriminerende uitlatingen van Geert Wilders.
De scholen voor primair onderwijs in Amsterdam vormen een afspiegeling van de veelzijdige samenleving die onze stad rijk is.
Ruim 60% van onze leerlingen heeft een niet-westerse achtergrond. Zij zijn onze leerlingen en horen thuis op onze scholen, in onze samenleving. Dat geldt ook voor hun ouders die het onderwijs en de begeleiding van hun kinderen aan ons toevertrouwen.
Dagelijks werken wij aan meer respect en meer begrip voor elkaar. Dat doen we vanuit de wetenschap dat het onderwijs een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij van morgen en daardoor mede zorgdraagt voor een samenleving met meer verdraagzaamheid.
Juist in onze stad, die al eeuwen lang een toevluchtsoord is voor velen, kan en mag het niet gebeuren dat we uit elkaar groeien.
Het is betreurenswaardig dat leerlingen en ouders gekwetst zijn door uitspraken die juist het tegenovergestelde betekenen van waar het Amsterdamse onderwijs voor staat.
Alle leerlingen en ouders, met welke achtergrond dan ook, zijn en blijven welkom op onze scholen, in onze stad, in onze samenleving.
De schoolbesturen en scholen nemen afstand van de grievende opmerkingen en blijven werken aan goed onderwijs waarbinnen elke leerling gekend wordt in haar of zijn eigenheid en kan groeien als mens.

St. AMOS
St. ASKO
St. AWBR
St. ABSA
St. Bijzonderwijs
CNS Bos en Lommer
St. Esprit
St. OOADA
BOVO - Eenpitters Zuid-Centrum
St. SOON
St. Hindoe Onderwijs
St. Sirius
St. Islamitische Scholen Amsterdam
St. Spirit
St. Witte Tulp
St. STAIJ
St. El Amal
St. KBA Nieuw West
St. Westelijke Tuinsteden
St. KOLOM
St. ORION

Voor meer informatie:
Diane Middelkoop en Herbert de Bruijne, voorzitters BBO (Koepelorganisatie Amsterdamse schoolbesturen Primair en Speciaal Onderwijs) op 020-346 32 65 of via info@bboamsterdam.nl.