• Nieuws

De peuterschool Catharina werd feestelijk geopend op woensdag 22 oktober.

Peuters kunnen spelen en leren in de buurt in de peuterschool Catharina. Dit is de eerste peuterschool in Amsterdam Zuid en is gehuisvest in de Catharinaschool aan de Vechtstraat 88.

Alles-in-één-school
De peuterschool Catharina werd feestelijk geopend op woensdag 22 oktober. Na een gezonde lunch en in aanwezigheid van veel kinderen, ouders en belangstellenden, opende Sebastiaan Capel, de portefeuillehouder onderwijs van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, de allereerste peuterschool. Judith Pasman (manager van Dynamo) en Roger Baggen (directeur van de Catharinaschool) vertelden enthousiast over de samenwerking. ‘Spelend leren in combinatie met talentontwikkeling, in een prettige leeromgeving, met een gevarieerd aanbod en de ondersteuning die nodig is voor de kinderen’. De peuterschool als onderdeel van de Alles-in-één school waar kinderen van 2 tot 12 jaar van ’s ochtends tot ’s avonds kunnen zijn. Ook de ouders en de buurt worden actief betrokken. Naschoolse activiteiten worden georganiseerd in de Talententent XL, dat educatie, talentontwikkeling en opvang combineert voor alle kinderen van de school. Flexibele opvang van kinderen is ook mogelijk in de zogenaamde ‘Huiskamer’. Ouders kunnen zich per dag inschrijven. Dit maakt het voor ouders meer mogelijk om het werk en vrijetijdsbesteding goed te combineren met de opvang van de kinderen.
Joke Hilverda (kwartiermaker Peuterschool van Dynamo) vertelt: ‘We werken ook samen met andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld bij de kookactiviteit “gezond lekker/lekker gezond’, kunnen kinderen recepten uitproberen in de keuken van Puur Zuid. En ouders, buurtgenoten of ondernemers uit de wijk die het leuk vinden om een workshop te geven aan de kinderen zijn zeer welkom. Er is ook voor ouders een nieuw educatief aanbod. Vier keer per jaar organiseren we ‘Catharinacolleges’ (informatieavonden) over school en opvoeding voor alle ouders uit de buurt. Het is de bedoeling dat de peuterschool en de alles-in-één school samen met de ouders en de buurt wordt vormgegeven.”

De eerste peuterschool in Zuid
Peuterschool Catharina is de eerste peuterschool in Amsterdam Zuid. Het is één van de pilots die dit jaar in alle stadsdelen van start gaan. De peuterschool is een mix van voorschool en opvang voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Peuters kunnen hier samen spelen en samen leren in de eigen vertrouwde buurt en hebben zo een soepele overgang naar de basisschool. Peuterschool Catharina is gehuisvest in de Catharinaschool in de Vechtstraat 88.

Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast ook veel vrij spelen, spelletjes doen, bewegen en zingen: alles wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. De peuterschool biedt niet alleen een flexibele vorm van opvang in eigen buurt maar is een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen gaan twee dagdelen gratis naar de peuterschool en er zijn extra betaalbare opvangmogelijkheden voor ouders die werken Kom samen met uw kind langs en laat u informeren over wat de peuterschool voor u en uw kind kan betekenen.

Meer info
Voor meer informatie bel of mail Joke Hilverda, telefoon 06 45 13 62 81, jhilverda@dynamo-amsterdam.nl

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin