• Nieuws

Inspectie lovend

​Op 7 april jl. heeft de onderwijsinspecteur voor de tweede keer in vier jaar tijd basisschool de IJsbreker een bezoek gebracht. Dit heeft te maken met het feit dat de IJsbreker nog geen eindopbrengsten kan laten zien in verband met het ontbreken van een groep 8. Dit schooljaar heeft De IJsbreker inmiddels haar 2e groep 8, maar toch kan de inspectie de eindopbrengsten nog niet beoordelen omdat groep 8 tenminste 3 jaar moet bestaan.

De inspectie gaf aan dat de IJsbreker in de afgelopen twee jaar alleen maar beter is geworden. Om de school volledig recht te doen heeft de inspectie een aantal indicatoren toegevoegd. Dit heeft te maken met het Daltonconcept van de school. Zo sprak de inspecteur haar waardering uit voor het didactisch handelen van de leerkrachten en was zij met name onder de indruk van het feit dat de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij de leerling ligt. Tevens was de inspecteur onder de indruk van de taakgerichte werksfeer, de korte zorgcyclus, de aansturing en de professionele cultuur. Het regende 4-tjes in de teamkamer van de IJsbreker. Het team van de IJsbreker en de directie kunnen meer dan tevreden zijn met negen vieren in het inspectierapport. De inspecteur gaf aan dat zij graag terug komt over 2 jaar om te zien waar de school dan staat. Zij zegt nieuwsgierig te zijn of deze stijgende lijn zich dan nog verder heeft voortgezet. Hopelijk mag de IJsbreker dan gebruik maken van het nieuwe toezichtkader.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin