• Nieuws

De scriptie van ASKO collega Onno Visser is voorgedragen voor de Unipa scriptieprijs! Een mooie aanleiding om met deze startende leerkracht te praten.

De Unipa scriptieprijs is bedoeld voor alumni van de zes bij het Landelijk Netwerk aangesloten Universitaire Pabo’s die tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 zijn afgestudeerd. Allen mogen zij 1 scriptie voordragen. Uit de zes ingezonden scripties wordt door een jury op 22 juni bij de Universiteit van Utrecht 1 winnaar gekozen.

Wat een mooi bericht, je scriptie is voorgedragen voor de Unipa scriptieprijs! Hoe reageerde je toen je dat hoorde?
Verrast! Ik had het totaal niet verwacht. Ik heb de scriptie anderhalf jaar geleden geschreven en ik wist niet dat het een optie was om voorgedragen te worden. Het is een mooie erkenning.

Wil je iets meer vertellen over je scriptie?
De titel van mijn scriptie is ‘Translanguaging en meertaligheid in het basisonderwijs’. Ik heb het uitgevoerd op de school waar ik nu werk, op de Sint Janschool. De St. Jan is een van de weinige taalvriendelijke scholen in Nederland. Een van de conclusies uit mijn scriptie is dat de St. Jan op een laagdrempelige manier de talen die kinderen thuis spreken een plekje geeft in het onderwijs. De kinderen die ik heb geïnterviewd ervaarden dat zij hierdoor zich meer gezien voelden. De meertaligheid van de leerlingen doet daarnaast geen afbreuk aan het leren van het Nederlands.

Het is je eerste jaar als leerkracht, hoe gaat het op de school waar je werkt?
Ik schreef mijn scriptie bij de St Janschool en het trok me dat deze school een taalvriendelijke school is. Dieneke Blikslager (adjunct) en Jan Bakker (directeur) hebben een duidelijke visie op wat zij willen met kinderen die thuis een andere taal spreken. Ook deze kinderen zijn welkom, hun taal mag gesproken worden. De kinderen leren een houding aan waar ik achter sta. Ze leren zichzelf kennen en krijgen grip op hun eigen leerproces.

Na mijn scriptie bood de school me een baan aan als flexleerkracht, oftewel ondersteuning en verrijking in kleine groepjes voor de bovenbouw. Sinds de zomer werk ik drie dagen per week op de St. Janschool. Naast mijn werk ben ik bezig met een master Onderwijswetenschappen aan de UvA.

Het is een fijne plek met fijne collega’s. Ik ben blij, zit goed op mijn plek.

Naast je werk op de Sint Jan draag je ook bij aan kennisdeling binnen ASKO?
Klopt. Tijdens de ASKO studiedag mocht ik een workshop over meertaligheid geven. Een onderwerp waar ik natuurlijk best goed in zit. Ik schreef er mijn scriptie over en zit in een werkgroep meertaligheid en taalbeleid op de Sint Jan. Om over meertaligheid te vertellen aan collega’s was leuk om te doen.

Als startend leerkracht ben je een uitermate bezige bij. Hoe hou je dat vol?
Door te praten. Als ik ergens tegenaan loop of ergens mee zit dan praat ik daarover met mijn collega’s. Zorgen hoef je niet alleen te dragen. Collega’s helpen je als je er om vraagt!

Ben je je al aan het voorbereiden voor 22 juni?
Ik weet nog niet wat ik precies moet doen, maar ik ben sowieso fysiek aanwezig. Waarschijnlijk zal ik in een korte pitch iets moeten vertellen over mijn scriptie. Ik laat je weten hoe het gegaan is!

Veel succes Onno!

  • Update 22 juni: Onno heeft de tweede prijs behaald. Zilver dus voor deze gouden collega!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin