• In de spotlight

Leerlingen razend enthousiast

​Met een heuse perslunch presenteerde de Jozefschool in Weesp de eerste resultaten van het project ‘De school voor de toekomst’ – leren in de 21e eeuw. In bijzijn van journalisten van diverse landelijke en regionale media organiseerde een team van IT Randsteden en Microsoft in samenwerking met de directeur, ouders en leerlingen van de Jozefschool wat er de afgelopen drie weken is bereikt door de leerlingen.
 
Toegerust voor de toekomst
Leerlingen moeten worden opgeleid en klaargestoomd voor een snel veranderende maatschappij en voor beroepen die nu nog niet eens bestaan. Om dit mogelijk te maken, is de Jozefschool in samenwerking met enkele zeer betrokken ouders, het project ‘De school voor de toekomst’ gestart. Via één van de ouders van een leerling, Richard Meijer met zijn IT bedrijf IT Randsteden, heeft de school Microsoft kunnen benaderen. En zo is van alles in beweging gezet. Omdat Microsoft mee wil denken en aan wil sluiten bij de doelstellingen van het Ministerie van OCW over ‘Onderwijs in 2032’ (platform) was de cirkel snel rond.

Niet alleen ICT maar veel meer vaardigheden
Gedurende vier weken worden door de hele school van groep 1 t/m groep 8, aan ouders én leerkrachten, allerlei activiteiten georganiseerd en lessen gegeven die in het teken staan van onderwijs van de toekomst. De leerlingen zijn razend enthousiast en pakken alles snel op. Bij de kleuters worden poppetjes ontworpen binnen het thema en deze worden 3D-geprint. Er is een twittermuur gemaakt (ja, van papier). Vanaf groep 5 skypen kinderen met leerlingen van andere scholen en moeten zij raden waar in Nederland de school zich bevindt (zoeken in een papieren bosatlas). In groep 8 zitten jongens en meisjes de inrichting van het nieuwe schoolplein te ontwerpen in Minecraft….

Door middel van de nieuwste technieken wordt leerlingen veel meer geleerd dan een stukje basisprogrammeren of twitteren. Mediawijsheid maakt onderdeel uit van het programma, net als het leren samenwerken en taak verdelen, projecten samen organiseren, leren overleggen, kritisch nadenken en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Zogenaamde ‘21rst century-skills’ ofwel vaardigheden voor de 21e eeuw, die de leerlingen in hun latere leven nodig zullen hebben. Ook halen ze tijdens het project hun diploma ’veilig internetten’.

Razende reporters
Met behulp van moderne middelen, zoals tablets, zijn teams van ‘razende reporters’ actief in de school; twee leerlingen vormen samen de schoolkrantredactie en een tweede groep leerlingen maakt fimpjes voor de speciale facebookpagina van de school. Tijdens de heuse ‘perspresentatie ’mochten Minke, Joanne en Robin de journalisten interviewen. Zij stelden enigszins verlegen heel zinnige vragen, zoals ‘waarom zijn jullie eigenlijk hier’… Onderwijsjournalist: ‘Omdat ik graag schrijf over nieuwe dingen in het onderwijs en jullie zijn met nieuwe dingen bezig’. En ‘waarom ben je journalist geworden?’… Journalist De Telegraaf: ‘Omdat ik schrijven leuk vindt en altijd achter nieuwtjes aan zit, ik vind het leuk om dit met andere mensen te delen’.

Na de perspresentatie, met inleidingen van directeur Remon Pontman, Marcel Timmer (directeur developer experience Microsoft), Richard Meijer (vader van de school en directeur IT Randsteden) kregen aanwezigen een rondleiding door de klassen van Seeger en Robin.

Ouderbetrokkenheid
Het bijzondere aan het hele project is de hoge mate van ouderbetrokkenheid. Immers, een grote groep ouders is nauwelijks op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden en kinderen lopen vaak op hen voor. Om ouders de mogelijkheid te bieden samen met hun kinderen mee op te trekken en beter te begrijpen wat zij op school aan het leren zijn en hen daarbij thuis ook te kunnen ondersteunen, zijn in de avonduren cursussen voor ouders georganiseerd. Daar was grote animo voor. Daarnaast zijn ouders betrokken bij het project juist vanuit hun specialistische achtergrond, zoals Richard Meijer, die vanuit zijn bedrijf IT Randsteden de contacten kon leggen met Microsoft.

Leerlingen razend enthousiast
Kleuters dansen op muziek van ‘Frozen’ via de Xbox, groep 7 is een spelletje aan het programmeren en in groep 8wordt met het grootste gemak de school en het nieuwe schoolplein ontworpen via ‘Minecraft’. Opvallend en hartverwarmend is het grote enthousiasme waarmee de leerlingen van de St. Jozefschool het project met al haar activiteiten omarmen. Voor de leerkrachten betekent het een andere manier van werken. Ook voor hen betekent het project een omschakeling en het dwingt hen anders les te geven. De lessen zijn nu zo leuk voor de leerlingen, aan het einde van de dag willen ze niet meer naar huis….

En hoe nu verder?
Het project duurt vier weken en dit is de laatste week. Hoe wil de Jozef de opbrengsten van dit project verder benutten voor het onderwijs van de 21e eeuw?
Directeur Remon Pontman: “De Jozefschool is een gewone school, in een gewoon stadje, met de alledaagse uitdagingen waar veel scholen momenteel voor staan. Een derde van onze leerlingen heeft een allochtone achtergrond, een kwart van de leerlingen per klas vraagt specifieke zorg, er zijn grote verschillen in het opleidingsniveau van de ouders. Net als op veel Nederlandse scholen. De vraag die wij willen beantwoorden na dit project is : hoe leveren we maatwerk voor al onze leerlingen met hun ouders? Hoe bieden we onderwijs dat aansluit bij kinderen nu en hun wereld? En dat bovendien voorbereidt op de wereld van straks? Net als veel scholen zijn we geen voorloper op het gebied van de inzet van technologie. Wel willen wij graag aan de slag … Door alles wat het project heeft gebracht moet het lukken om een goede keuze te maken en met die keuze de juiste stappen in de school te zetten.”


De ASKO en leren in de 21ste eeuw
De ASKO heeft als één van haar belangrijkste speerpunten in haar koersplan voor 2015-2018 opgenomen ‘leren met ICT’ waarbij de hierboven genoemde vaardigheden voor de 21ste eeuw een belangrijk onderdeel zijn. Elke school zal hierbij een aantal stappen gaan zetten passend binnen het uitgezette kader, maar wel uitgaande van de eigen visie op onderwijs. De St. Jozefschool is hierbij één van de ASKO scholen die op een eigen manier invulling geeft aan dit belangrijke thema.
 
Links naar andere artikelen:
Klik hier  St. Jozef Weesp Media coverage_School van de toekomst.pdfvoor alle artikelen die in de pers zijn verschenen, met dank aan Microsoft.
 
Foto's van boven naar onderen:

1. D​e reporters

2. Twittermuur

3. Skypen met andere leerlingen in Nederland

4. Wat wil je worden? Met QR code bij de kleuters

4. Vl.n.r. Remon Pontman dir. Jozefschool, Marcel Timmer, Microsoft en Jan-Willem van Schendel, regiomanager ASKO