• In de spotlight
Voor leerkracht Biënkorf


Onderwijs Toptalent Prijs voor leerkracht basisschool De Biënkorf
Op 11 oktober 2018 heeft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de OnderwijsTopTalentPrijs 2018 categorie basisonderwijs uitgereikt aan Groesjenjka van Beek van de Hogeschool van Amsterdam, momenteel werkzaam op basisschool De Biënkorf.


Uitdaging voor alle leraren-in-opleiding
Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Duizenden enthousiaste jonge docenten gaan elk jaar werken in het onderwijs. Met de OnderwijsTopTalentPrijs hebben de opleidingen de mogelijkheid deze (ex-)studenten voor het voetlicht te halen. De prijs laat zien dat een lerarenopleiding een waardevolle opleiding is en dat de afgestudeerden over talloze kwaliteiten beschikken (www.onderwijstoptalentprijs.nl)"

De prijs kent twee categorieën: aankomend leraar in het voortgezet onderwijs en aankomend leraar in het basisonderwijs. Groesjenjka van Beek won de prijs in de categorie basisonderwijs. Zij heeft in het kader van haar eindscriptie een probleemanalytisch onderzoek gedaan naar de inzet van de ervaringsgerichte dialoog en de integratie ervan binnen de vier jenaplan-basisactiviteiten in de kleuterklassen van basisschool De Biënkorf.

Ervaringsgerichte dialoog met kind
De ervaringsgerichte dialoog is een praktijkprincipe van het ervaringsgericht onderwijs. Het is een manier van communiceren waarbij de leerkracht in zijn/haar interactie met het kind zich verplaatst in de 'ervaringsstroom' van het kind. De ervaringen van het kind ervaart de leerkracht als ware het zijn/haar eigen ervaringen en het kind hierbij een spiegel voorhoudt, door de ervaringen te benoemen en samen met het kind verder mee te beleven.

Jenaplan en de Biënkorf

Basisschool De Biënkorf combineert de theorie van het jenaplanonderwijs met het ervaringsgericht onderwijs. Omdat deze school oorspronkelijk een jenaplanschool is, is er op De Biënkorf veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Deze wordt gezien als voorwaardelijk voor de cognitieve ontwikkeling. Het belangrijkste jenaplan-basisprincipe dat hieraan ten grondslag ligt, is de uniekheid van ieder kind en zijn recht om op een eigen manier tot wasdom te komen in relatie met zichzelf, de ander en de wereld. Basisschool De Biënkorf ziet het ervaringsgericht omgaan met het kind door middel van de ervaringsgerichte dialoog, als de manier om in het onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind. Het ervaringsgericht onderwijs besteedt namelijk veel aandacht aan het pedagogisch inzicht van de leerkracht en maakt het mogelijk te onderzoeken in hoeverre de leerkracht in de omgang met het kind daadwerkelijk rekening houdt met de unieke, huidige ervaringsstroom van het kind en daarmee zijn individuele (sociaal-emotionele) ontwikkeling stimuleert.

De jury van de OnderwijsTopTalentPrijs 2018 schrijft: "De jury is zeer onder de indruk van deze inzending. Het [praktijk]onderzoek (...) is zeer gedegen uitgevoerd. De literatuurverwerking is indrukwekkend, waarbij de schrijfster een helder oog heeft voor wat er nog ontbreekt (...) De in het onderzoek gebruikte Leuvense empathieschaal is in het Nederlandse onderwijs niet zo bekend en zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het 'echt' observeren en luisteren naar kinderen. (...) De in het onderzoek gestimuleerde ervaringsgerichte dialoog is niet alleen van grote waarde voor het kleuteronderwijs maar zonder twijfel zeer relevant voor alle groepen van zowel primair als voortgezet onderwijs (...) Wat meerwaarde geeft aan onderzoek en scriptie is de zeer indrukwekkende schrijfstijl. De jury heeft genoten! (...) uit deze inzending spreekt passie! "
 
 

 
 
 
 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin