• Nieuws

Onderwijs na de meivakantie: halve groepen, halve lestijd. In afstemming met kinderopvang.

De teams van de ASKO-scholen zijn ontzettend blij dat de kinderen na de meivakantie voor de helft van de lestijd weer op school komen. We gaan een nieuwe fase in van deels onderwijs op school en deels afstandsonderwijs. Om die fase goed vorm te geven, hebben onze schoolleiders afgelopen week hard gewerkt met hun collega’s om zowel onderwijs op afstand te blijven geven als het onderwijs na de meivakantie te organiseren. Daarnaast hebben ze hiervoor intensief overleg gevoerd met oudergeledingen in de MR en de opvangorganisaties.

Hoe ziet het onderwijs eruit?
Onze scholen hebben verschillende populaties, verschillende onderwijsconcepten zoals Dalton, Montessori, ontwikkelingsgericht onderwijs. Al naar gelang hun populatie hebben ze gekozen voor de wijze waarop ze die 50% onderwijs over de week verdelen. Daarbij hebben ze ook nog een hele puzzel te maken met de inzet van hun teams. Er zijn mensen ziek, mensen met lichte klachten die thuis moeten blijven of mensen die thuis een zieke hebben. Die collega’s blijven vanzelfsprekend thuis. Ook is er natuurlijk volop aandacht voor de wijze van halen en brengen en hygiëne middelen en maatregelen in de school.
We houden ons aan het protocol opstart basisonderwijs, waarbij de scholen beargumenteerd mogen afwijken. Scholen die argumenten hebben om het onderwijs anders te organiseren, doen dat wel onder de volgende condities:

  • De oudergeleding van de MR heeft ingestemd.
  • Haal- en brengmomenten moeten heel streng en zorgvuldig georganiseerd worden, waarbij de RIVM altijd gevolgd worden.
  • Als uw kind recht heeft op kinderopvang dan organiseert de school samen met de kinderopvangorganisatie hoe en wanneer opgehaald wordt. De school neemt de verantwoordelijkheid conform het protocol van de rijksoverheid.
  • Onze scholen zijn verantwoordelijk voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen tijdens schooltijden, alle dagen van de week.

Volksgezondheid op eerste plaats
We beseffen dat deze maatregelen door de overheid zijn genomen om voorzichtig te versoepelen in de lockdown, om de ontwrichting van de maatschappij te verminderen. Het is al onze collega’s te prijzen dat zij meteen aan de slag zijn gegaan met zo goed mogelijk onderwijs voor de kinderen. De volksgezondheid staat daarbij natuurlijk op de eerste plaats.

We wensen u een goede meivakantie.

Bestuursteam ASKO

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin