• In de spotlight

Mindmappen is de laatste jaren erg ‘in’. Op de Waaier is het team ermee aan de slag gegaan, onder leiding van directeur Frans Niekel.

​​Mindmappen is de laatste jaren erg ‘in’. Het is een techniek die wordt toegepast bij groepsbesluitvormingsprocessen en bij creatieve brainstorms. Ook in het onderwijs wordt ‘mindmappen’ toegepast, onder andere in leergangen opbrengstgericht leiderschap. Op de Waaier is het team ermee aan de slag gegaan, onder leiding van directeur Frans Niekel.

Frans: “Eigenlijk heb ik het gewoon op de bonnefooi gedaan: Eerst hield ik een inspirerend verhaal over de toekomst van het onderwijs en daarna heb ik het team in viertallen vrijuit laten brainstormen over het woord WOnderwijs (Waaier-onderwijs). Wat betekent dat voor iedereen? Welke keuzes moeten we maken? Welke inhoud hoort erbij? Met welke factoren moeten we rekening houden? Wie moeten we erbij betrekken? Wat betekent het voor de organisatie?
Ik heb een soort woordspin laten maken waar iedereen alles mocht noteren en verbindingen mocht leggen. Niets was fout, alle bijdragen werden gehonoreerd en besproken. Een tip was wel: eerst komen de hoofdlijnen/categorieën en later de details. Ze zijn er ruim een uur mee bezig geweest.
Het was volgens het team een zeer waardevolle bijeenkomst, waarin iedereen zijn 'ei' kwijt kon en waarin inhoudelijk werd gediscussieerd over een onderwerp waarmee we allemaal affiniteit hebben.
Natuurlijk is de uiteindelijke mindmap (door mijzelf gemaakt en samengesteld uit de diverse invalshoeken) niet compleet. Dat was het doel ook niet. Het proces is meer doel dan het eindresultaat.
Eigenlijk zou je een deskundige op dit gebied moeten raadplegen. Yvonne Hofmeester heeft het indertijd bij mij geïntroduceerd. We hebben het ook gedaan tijdens de cursus Opbrengstgericht Leiderschap.”
Foto: 
 

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema.
Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. Elektronische mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het interactief toegankelijk maken van complexe en multimediale informatie.*
* Bron: Wikipedia

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin