• Nieuws

landelijk aangescherpte maatregelen corona-virus

 

Op 23 maart jl. heeft het kabinet crisisoverleg gevoerd over het nemen van extra maatregelen vanwege het corona-virus. Onze scholen zijn gesloten maar onze leerlingen krijgen thuisonderwijs. Voor informatie over dit onderwijs kunnen ouders zich wenden tot de school.

 

De ASKO volgt de landelijke adviezen en richtlijnen die zijn afgekondigd.

Wij adviseren u het volgende (bron: GGD Amsterdam):

Wat moet u doen als uw kind gezondheidsklachten heeft of vertoont?

  • U meet eenmaal per dag in de ochtend de lichaamstemperatuur (rectaal of oor) van uw kind.
  • U gebruikt daarbij een thermometer die niet door anderen gebruikt wordt en de temperatuur schrijft u op.
  • Ontsmet de thermometer na gebruik met 70% alcohol en was daarna uw handen met water en zeep.

Als uw kind koorts krijgt (lichaamstemperatuur boven de 38 graden) of klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of kortademigheid, bel dan direct huisarts. Blijf thuis, en beperk contacten met anderen tot het minimum.

Wat moet u doen bij ernstige gezondheidsklachten?

Als gezondheidsklachten plotseling zo ernstig zijn dat u denkt dat uw kind direct zorg nodig heeft, bel dan eerst uw huisarts of bij spoed 112. Vermeld daarbij of uw kind contact heeft gehad met iemand met het coronavirus.

Wij erkennen dat deze maatregelen voor u en de school ingrijpend zijn. Mocht er iets veranderen in de landelijke adviezen en maatregelen dan stellen wij u hierover op de hoogte.

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin