• In de spotlight

Forum op de Botteloef


“Mag je een brood stelen voor je zieke moeder als je geen geld hebt?”
“Er is in Amsterdam geen haat tegen joden of moslims.”
 

Gewoontegetrouw​ wordt aan het eind van ieder schooljaar een forum georganiseerd voor de bovenbouw van de Botteloef, waar bijzondere vragen en stellingen zijn behandeld.
Het forum was georganiseerd door de werkgroep levensbeschouwing van de school. Doel van het forum was dat kinderen horen over diverse levensbeschouwingen en mensen ontmoeten van een bepaalde levensbeschouwing om hen vragen te kunnen stellen.

Dit schooljaar kwam de figuur Abraham aan bod in de lessen levensbeschouwing. De nadruk is gelegd op de dialoog met Abraham als verbindende factor tussen de monotheïstische religies. Daarom zijn vertegenwoordigers van deze drie religies uitgenodigd. Voor het forum op de Botteloef is iemand uitgenodigd van het Christendom, het Jodendom en de Islam.

Het forum bestond uit twee delen. In het eerste deel werden zeven stellingen genoemd waarop de klassen konden reageren met ja of nee. Wie het goed had kreeg een punt. Het kind met de meeste punten won een prijs. Na het beantwoorden met ja of nee werd de stelling voorgelegd aan de forumleden.

Voorbeelden van stellingen
“In alle drie de religies leren kinderen het heilig boek lezen in de oorspronkelijke taal.”
“In sommige stromingen van alle drie de religies kunnen vrouwen voorganger worden.”
“Er is in Amsterdam geen haat meer tegen joden of moslims.”
“Jezus ging alleen om met mensen van zijn eigen geloof.”

Na de toelichting door de forumleden kon er even worden nagepraat over de stellingen. De kinderen waren zeer betrokken, er werden heel veel vragen gesteld.

In het tweede gedeelte stonden twee discussievragen centraal: “Sommige kinderen vinden hun geloof beter dan dat van een ander. Andere kinderen vinden dat niet. Is dat gelijkwaardig? ” en “Regels zijn goed en hebben we nodig; je mag niet doden, niet liegen etc. Maar zijn er ook regels die niet zo goed zijn, die je bijvoorbeeld bang maken?”.
De animo was groot. Het leverde interessante discussies op.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin