• Nieuws

Professionalisering van leerkrachten: proeftuinieren bij ASKO.

Op veel scholen wordt gezocht naar manieren om de ict-vaardigheden te verhogen en van en met elkaar te leren. Een mooie organisatievorm is het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de inzet van ict-middelen kunnen ervaren en hiermee begeleid kunnen experimenteren. Bij ASKO ging in september een groot tweejarig proeftuin project van start. Om duidelijk te maken hoe deze proeftuinen zijn opgezet, volgt hieronder een korte impressie.

In totaal werken 32 basisscholen samen in één van de zeven proeftuinen. De architectuur van het project is vooraf uitgebreid doordacht door ASKO, O21 en Interzin.

Voorafgaand aan het project is op iedere school een intake geweest met de directie en de (o)ict-er van de school. Daarbij is geïnventariseerd wat de speerpunten van de school zijn, waar de ondersteuningsbehoefte ligt en bij welke proeftuin de school zich wil aansluiten.
Daarna is met de school het ambitieniveau vastgesteld: wat wil de school het komende jaar tenminste bereiken? Iedere school wordt vertegenwoordigd door een of meerdere schoolafgevaardigden. Zij onderhouden actief het contact met het eigen team, met de proeftuinleider en met de andere scholen van de proeftuin.

Op bovenschools niveau werken de projectleiders nauw samen met de bovenschools ict-coördinator.
Iedere proeftuin heeft een proeftuinleider. De proeftuinleider begeleidt de scholen bij de uitrol van de proeftuin, bij het ervaren, het leren en experimenteren en staat in nauw contact met de projectleiding. Ook organiseert hij de nascholingsbijeenkomsten voor de scholen in zijn proeftuin.

Bij ASKO Amsterdam is gekozen voor de volgende proeftuinen:

  • Optimaal rendement bij inzet van Snappet
  • Optimaal rendement bij inzet van digitale leermiddelen
  • Ontdeklab
  • Mediawijsheid
  • 21e eeuwse vaardigheden

​Medio september was, na een half jaar van voorbereiding, de kick-off voor de 32 scholen. Het leren van en met elkaar met ict is begonnen!​

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin