• Nieuws

Basisschool de Botteloef is gestart met het leerlab. ​​Eind september is Basisschool de Botteloef gestart met het leerlab. Het leerlab biedt leerlingen uit groep 6 t/m 8 na schooltijd extra lessen aan op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Dit zijn onderwerpen waarop veel leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn een aanvulling op het normale lesprogramma. 

Het leerlab wordt georganiseerd op de Botteloef en vindt op twee vaste dagen na schooltijd plaats. Gestart is met vier leerlab-groepen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten van de Botteloef. Het leerlab is bedoeld om de leerprestaties te verbeteren, de kinderen meer zelfvertrouwen te geven en om de kinderen succeservaringen op te laten doen. ​