• Nieuws

Zeer goede beoordeling inspectie

De Achthoek is afgelopen maandag 8 en dinsdag 9 juni jl. door de inspectie bezocht in het kader van de pilot vernieuwd toezichtkader. Beide inspecteurs vertelden te gaan stralen door het enthousiasme en de gedrevenheid van het team op de Achthoek; 'de school voelt heel fijn, het is moeilijk te omschrijven, je moet het ervaren'. De inspecteurs constateerden dat de resultaten passen bij de kenmerken van de populatie. Het onderwijsaanbod is breed en uitdagend, er wordt 'onbewust' en 'natuurlijk' geleerd. Het OGO-onderwijs, waar op de Achthoek volgens de inspectie de kwaliteitszorg onlosmakelijk aan is verbonden, is goed herkenbaar in de gehele school. Ouders, kinderen en collega's zijn heel tevreden op de Achthoek waar, citaat inspectie, 'onbewust wordt geleerd, zó natuurlijk'. Het resultaat op de kwaliteitsstandaarden is dan ook 2 maal voldoende en 8 maal een 'goed' waaronder een goed met een plusje voor de standaard Kwaliteitscultuur. Wij zijn trots op de Achthoek.