• Nieuws

Reactie van het CvB op publicatie CPB over effecten van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam.​

​​​​​Op vrijdag 31 januari j.l. verscheen in het Parool een bericht over een rapport van het CPB over de resultaten van de eerste tranche van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam, gevolgd door berichtgeving in de Volkskrant en in de NRC.

De kern van de boodschap is dat de kwaliteitsaanpak bij zwakke/zeer zwakke scholen tot lagere Citoscores heeft geleid.
 
Graag geef ik een reactie op de publicaties.
 

Ik herken me niet in de conclusies van het CPB rapport.
Van de 33 ASKO-scholen hebben 17 scholen deelgenomen aan een kwaliteitstraject of hebben hieraan deelgenomen. Onze scholen doen dat veelal uit preventief oogpunt. Dat wil zeggen
dat de scholen zelf de behoefte hebben om zich te laten ondersteunen om hun kwaliteit verder op orde te brengen. De opbrengsten van de kwaliteitstrajecten  worden overwegend als positief beoordeeld: de kwaliteitsaanpak heeft op onze scholen  geleid tot beter georganiseerde en meer boeiende lessen, een betere instructie die meer rekening houdt met verschillen tussen kinderen, tot leraren die vaak hogere  verwachtingen  van kinderen hebben. Helaas zijn deze trajecten in het CPB onderzoek niet meegenomen.
 
Mijn  korte reactie op het rapport:
 
Het onderzoek is beperkt geweest tot de eerste tranche van scholen in de verbeteraanpak. Dit waren de zwakke of zeer zwakke scholen die successievelijk zijn ingestroomd. Alleen de Cito-eindtoets is gemeten. Dan is er logischerwijze sprake van een na-ijl effect, want de achterstanden zijn al in een eerdere fase opgebouwd. Er is niet gemeten op tussenopbrengsten. Het is aannemelijk dat , wanneer dat wel gebeurd zou zijn, dit het beeld zou hebben veranderd.
Landelijk is er sprake van een daling van de hoogte van de resultaten van de Cito-eindtoets. Dat heeft onder meer te maken met een tussentijdse verandering in de leerlingenweging. Dit is in het onderzoek niet meegenomen.
Het CPB heeft een verklaring uitgegeven. Maar wat behelst deze verklaring nu precies? De conclusie is niet ingebed in een deugdelijke beleidstheorie over grootschalige verandering. In het algemeen weten we namelijk nog erg weinig over de aanpak van achterstanden op zwakke of zeer zwakke scholen, de scholen die in de eerste tranche van de KBA hebben deelgenomen.
 
Wat wel zeker is: er zijn in Amsterdam geen 44 zwakke of zeer zwakke scholen meer, maar 4. En het is de inspectie - en niet het CPB-  die deze opbrengsten weegt!
 
Onze collega’s die voor de klas staan, IB’er zijn of als OOP’er de school ondersteunen en hun directeuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij gaan voor een goede onderwijskwaliteit.
Als daarvoor in het verleden een kwaliteitstraject noodzakelijk was of, in de toekomst, nodig zal zijn, dan gaan wij die uitdaging op professionele wijze aan met veel vertrouwen in een positief resultaat.
 
Want onze kinderen verdienen het beste.
 
 
Diane Middelkoop,
Voorzitter College van Bestuur