• Nieuws

Educatief kunstproject op de Bisschop Huibersschool.

2xkijken is een beeldend kunstproject voor het basisonderwijs dat is opgezet voor scholen en kinderen uit Amsterdam Nieuw West in samenwerking met de Meervaart. Het project is een intensieve kennismaking met hedendaagse beeldende kunst door met kinderen te kijken en praten over kunst, een bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam, en zelf dingen te maken. Deze verschillende kunstervaringen worden aan elkaar gekoppeld vanuit de belevingswereld van kinderen door met ze in gesprek te gaan; 'Wat hebben ze gezien?', 'Wat denken zij dat het kunstwerk betekent?', 'Hoe zien ze hun eigen dagelijkse omgeving?', 'Hoe verhouden de kunstwerken zich tot de wereld die zij kennen?', 'Wat zouden zij zelf graag willen maken?'.
Aan vier lessen onder schooltijd met nadruk op kunstbeschouwing zijn acht buitenschoolse atelierlessen gekoppeld waarin de kinderen zelf kunstwerken hebben gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt voor 2xkijken is dat kinderen worden uitgedaagd zelf betekenis te geven aan wat ze zien en maken. Er wordt gewerkt vanuit vragen van de kinderen die door vakdocenten worden begeleid.

De resultaten zijn te bewonderen op onze tentoonstelling, 22 april tussen 14:15 en 15:15 op de Bisschop Huibersschool. Op de expositie zullen ook kinderen als rondleiders aanwezig zijn om te vertellen over de kunstwerken en alles wat ze nog meer hebben ontdekt. Want kijken en maken gaat lang niet alleen over kunst, het gaat ook over de wereld leren kennen!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin