• Column

Mediatortraining op basisschool St. Augustinus

​​De ASKO heeft zo'n ruim 9.300 leerlingen op haar 32 scholen. Wat vinden deze leerlingen belangrijk op hun school? Wat speelt er bij hen? Wat merken zij van alle onderwijskundige en pedagogische concepten? Wie kan dit beter vertellen dan de leerlingen zelf? In deze serie columns laten we de leerlingen van onze ASKO scholen aan het woord.

Deze keer vertellen Anouk, Simson, Stan,  Jamie-Lee, Ralph, Anouk en Elsa  uit groep 7 en 8 van  basisschool St. Augustinus uit Landsmeer over hun mediatortraining.

Onze mediatortraining

Aan het begin van de mediatortraining moesten we een voorwerp meenemen om jezelf te laten zien. Elsa had een olifant meegenomen, omdat die een beetje staat voor de vrede en zij zichzelf daarin herkent.  Stan had een gouden ketting meegenomen, die had hij van z'n opa en oma gekregen. Hij is er heel voorzichtig mee. En hij vindt dat je ook voorzichtig moet zijn met andermans spullen.

In de training moesten we een papiertje verkreukelen maar dat mocht niet scheuren. Daarna moest je het weer proberen glad te strijken. Dat is eigenlijk hetzelfde als een gepest kind, want als het gepest is duurt het vaak heel lang voordat deze kinderen weer vertrouwen krijgen in andere mensen.

 "Vroeger hadden Anouk en Jamy-Lee tijdens gym weleens een akkefietje. Toen waren ze nog geen mediator…. "

Ook hadden we een tol met heel veel touwtjes. Iedereen moest een touwtje vasthouden en zo moesten we proberen de tol samen in een bekertje te doen. En we moesten een goede daad verrichten, zoals je moeder helpen met afwassen en helpen in het bejaardenhuis.

Sommigen van ons moesten een knuffeldier pakken, die vertelde hoe je bent. Anouk had een giraffe gepakt. Omdat ze best wel lang is en van bovenaf alles beziet heeft ze haar eigen inzichten.

Bij de mediatortraining hebben we veel geleerd, zoals: dat plagen heel anders is dan pesten. Dat leerden we met een rollenspel. Er waren dan twee mediatoren en twee ruziemakers. De mediatoren moesten het dan oplossen met het stappenplan. En zo leerden we de regels om ruzies te begeleiden. Die zijn: niet onderbreken, toon respect naar elkaar en probeer het probleem op te lossen. We leerden ook te parafraseren en objectief te zijn naar de ander. (Deze moeilijke woorden als 'parafraseren' en 'objectief zijn' hebben de kinderen in de training geleerd en zich toegeëigend, Red.)

Door de mediatortraining hebben we een veel betere band gekregen met elkaar. Want eerst was het vooral de jongens apart en de meisjes apart. En door de training is dat niet meer zo. En spelen de jongens ook met de meisjes. We kregen eigenlijk echt een familiegevoel. Want toen een klasgenoot verdrietig was voelden de anderen het ook.

Toen we het examenfeest organiseerden waren we heel goed aan het samenwerken. Iedereen had een eigen taak. Er waren verschillende commissies. Eén voor het eten, de muziek, versiering en de indeling. Tijdens het feest hielden we een disco. En werden de diploma's uitgereikt. En er waren hele lekkere hapjes.

Anouk en Jamy-Lee zijn nu super cool samen. Alleen de juf en de meester vinden het soms wat minder leuk als ze weer eens aan het giechelen zijn.... "

Mediation op basisschool  St. Augustinus.

De mediatortraining maakt deel uit van het programma Vreedzame School. Het programma gaat ervan uit dat je door bepaald gedrag een vreedzame democratische gemeenschap creëert als school. Dit gedrag wordt geoefend en besproken in de wekelijkse Vreedzame school lessen. Thema's als 'kijken vanuit verschillende gezichtspunten', 'goed en slecht luisteren', 'samen verantwoordelijk zijn' komen hierin aan bod. Voordat de leerlingen deel mogen nemen aan de Mediatortraining schrijven ze een sollicitatiebrief met hun motivatie van deelname. De brief lichten ze toe aan de trainers. Dit vinden ze allemaal erg spannend. De training wordt intern gegeven door twee leerkrachten. Aan de hand van casuïstiek (praktijkvoorbeelden) oefenen de leerlingen een stappenplan om op een geweldloze manier conflicten te begeleiden. De levenslessen van de Japanse leraar Kanamori passen goed bij het stappenplan en worden dan ook ingezet door de trainers op basisschool St. Augustinus. Daarnaast zet de training ook in op samenwerken en elkaars talenten inzetten. Dit hebben de mediatoren uit groep 7 en 8 nu ingezet door samen deze column te schrijven.

​Geschreven door: Stan Banning, Simson Horstman en Anouk Knaack.

Met dank aan de verhalen en ideeën van: Ralph Klaasen, Anouk Rikken, Jamy-Lee Kraan, Elsa Nicolai, Anouk Knaack, Stan Banning, Simson Hortsman

Fotobijschriften (van boven naar onder):

  1. Examenfeest
  2. Samenwerken en kwaliteiten inzetten
  3. Mediatoren richten het welkomstbord in
  4. Samenwerken en kwaliteiten inzetten
  5. Samenwerken en kwaliteiten inzetten​
  6. ​​Liam licht zijn brief toe

 

Toon alle afbeeldingen