• Nieuws

Nieuw toezichtkader


Maandag en dinsdag 21 en 22 september heeft de inspectie in het kader van de pilot Nieuw Toezichtkader een bezoek gebracht aan de Lukasschool. De inspectie heeft naast het toekennen van het basisarrangement haar bijzondere waardering uitgesproken over het schoolklimaat ”het is een goede veilige school” en over de manier waarop de school omgaat met verantwoording en dialoog. Mooi om te zien en te merken dat de school zich door deze wijze van toezicht houden gezien en gehoord voelt. Het team en de directie gaven aan dat zij verder kunnen met de adviezen en aanbevelingen. De inspectie benadrukte heel duidelijk “de school is klaar om de volgende stap in de ontwikkeling te maken. De school is startklaar om het Daltonconcept verder op te pakken en door te ontwikkelen”.