• Nieuws

Lovend rapport


Maandag 21 en dinsdag 22 maart 2016 heeft de onderwijsinspectie de Mijlpaal bezocht. De uitkomsten van het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd waren bijzonder positief. Het basisarrangement van de school is gehandhaafd. De inspectie sprak haar bijzondere waardering uit voor het rijke, uitdagende leeraanbod van de school en de manier waarop de thematische aanpak van de school terugkomt in de verschillende vakken. Zichtbaar is dat de thema’s en activiteiten betekenisvol zijn voor de leerlingen. Daarnaast kwam de veiligheid op de Mijlpaal uit gesprekken met ouders en leerlingen als sterk punt uit het onderzoek naar voren. Bovendien was de inspectie bijzonder positief over de procedures rondom toetsing en advisering, en over de manier waarop ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kinderen op de school. Al met al mogen we spreken van een prachtig resultaat.