• Nieuws

Beleidslijn ASKO

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws hebt vernomen, zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom Corona testen. Naast een kindvriendelijke test is er nu ook veel ontwikkeling rondom de sneltesten en zelftesten. Wij volgen deze ontwikkelingen via onze wekelijkse contacten met de andere schoolbesturen, de gemeente en de GGD Amsterdam.  

Wij zijn blij met alle ontwikkelingen rondom het testen, maar zien ook dat het als schoolbestuur lastig is om één lijn te trekken uit de verschillende protocollen en richtlijnen die elkaar ook nog eens zeer snel opvolgen. Voor ons is het PO-protocol nog steeds leidend waarbij we telkens de maximale veiligheid voor leerlingen en personeel in ogenschouw nemen.  

Daarom kiezen wij ervoor om tot de meivakantie de volgende lijn te hanteren: In geval van quarantaine vragen wij u gebruik te maken van een test bij de GGD na de periode van 5 dagen. Dit doen wij omdat de betrouwbaarheid van de zelftesten op dit moment nog te veel vragen oproept in onze dagelijkse praktijk. Indien er een sprake is van een positieve test, neemt de GGD contact op met school in verband met het bron- en contactonderzoek. Wanneer u uw kind niet wilt laten testen, geldt nog steeds de quarantaineperiode van 10 dagen.  

Wij kiezen hiervoor om de situatie voor ons allen werkbaar te houden en naar u helderheid te verzorgen. Wij rekenen hierin op uw begrip. Wanneer de actualiteit daar aanleiding voor geeft, zullen wij deze werkwijze weer aanpassen na de meivakantie. 

Met vriendelijke groet,  

Dorien Nelisse  

Bestuursvoorzitter ASKO scholen

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin