• Nieuws

Basischool de Satelliet nu IKC Tuindorp

 

IKC Tuindorp is maandag 27 januari jl.feestelijk geopend. Het kindcentrum is tot stand gekomen door samenwerking tussen ASKO  en kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer. Binnen het kindcentrum wordt op één locatie onderwijs en opvang aan kinderen van 2-13 jaar verzorgd. Bij de opening is het nieuwe logo onthuld waarna de oudste en jongste leerling met het doorknippen van een lint de nieuwe school officieel hebben geopend.

IKC tuindorp opening2 copy copy

De Satelliet: historie

Het is overigens niet de eerste keer dat de school van naam verandert. Het gebouw is altijd een school geweest en stamt nog uit de tijd dat er zomerspelen in Amsterdam werden gehouden; 1928.. Vroeger was het een jongens- en meisjesschool: De Jozefschool en Mariaschool. Uit deze twee afdelingen is een gemende school ontstaan, De Alan B. Shepardschool. De wet op het basisonderwijs zorgde er in 1982 voor dat de kleuterschool en de lagere school samen gevoegd werden, zodat de school officieel een basisschool werd, Basisschool de Satelliet.

IKC Tuindorp opening copy

Vreedzame school ‘Samen leven, samen leren, samen doen’

IKC Tuindorp opening3

IKC Tuindorp is een Vreedzame School die onderdeel is van een Vreedzame Wijk. Binnen één gebouw werken opvang en onderwijs nu samen. De medewerkers van Eigen & Wijzer, die de voor-, tussen- en naschoolse opvang verzorgen, behoren nu tot het team. Dat heeft veel voordelen. De leerlingen blijven binnen een gebouw, iedereen houdt zich aan dezelfde regels en afspraken en er wordt dezelfde pedagogische aanpak gehanteerd. Voor de leerlingen betekent dat herkenning, veiligheid en rust. Voor de ouders betekent het dat zij ontzorgd worden.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin