• Nieuws

Bij de ASKO zijn wij het nieuwe schooljaar met energie en plezier gestart. Het lerarentekort speelt ons, net als andere scholen, wel parten. Wij zijn daarom heel trots op onze collega’s die hun best hebben gedaan om de eerder ontstane vacatures voor het schooljaar 2019-2020 toch nog in te vullen.

Hoewel dit gepaard is gegaan met veel kunst- en vliegwerk en dat soms creatieve oplossingen gevonden moesten worden, hebben alle ASKO leerlingen een meester of juf voor de klas. Wij  zullen er ook dit schooljaar weer alles aan doen om te voorkomen dat klassen moeten worden samengevoegd of leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.

We kunnen echter niet garanderen dat dit in voorkomende gevallen toch zal gebeuren. Hiervoor vragen wij bij voorbaat begrip en steun van onze ouders richting het team van de school. Het lerarentekort, dat naar verwachting verder zal toenemen, blijft een grote zorg. De ASKO zet zich in om de gevolgen van het lerarentekort zoveel als mogelijk te beperken, waarbij we samenwerken met de lerarenopleidingen, de gemeente Amsterdam en de andere schoolbesturen in Amsterdam en de andere grote gemeenten in ons land.  

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin