• Nieuws

Ook op de Jozefschool pilot van de inspectie

De onderwijsinspectie heeft op maandag 16 en dinsdag 17 februari een bezoek gebracht aan de Jozefschool in Weesp. Positieve ontwikkelingen rond het vernieuwde waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

Afgelopen maandag 16 en dinsdag 17 februari heeft de inspectie de Jozefschool in Weesp bezocht. Net als enkele weken geleden op de Satelliet betrof het op de Jozefschool eveneens een bezoek in het kader van de Pilot Voorlopig waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

Beide inspecteurs hebben de gehele maandag klassen bezocht en gesprekken gevoerd met alle geledingen van de school, leerkrachten, IB’ers, directie en vanzelfsprekend ook ouders en kinderen. Het bezoek werd dinsdagmiddag afgesloten met het ‘feedbackgesprek’ waar beide inspecteurs, enkele leerkrachten en IB’ers, directie én regiomanager bij aanwezig waren om de bevindingen van de inspecteurs gezamenlijk te bespreken. Dit feedbackgesprek ‘nieuwe stijl’ geeft zowel de inspecteurs als de collega’s meer dan voorheen de mogelijkheid om werkelijk in dialoog te gaan over de bevindingen van de inspecteurs op de kwaliteit van de school in brede zin en de bevindingen indien nodig tijdens het gesprek ook bij te stellen. De inspecteurs beoordeelden de standaarden ‘ondersteuning’ en ‘verantwoording en dialoog’ als zijnde goed, de overige standaarden als voldoende. Op één na; voor wat betreft het zicht van de school op de ontwikkeling van de kinderen oordeelt de inspectie dat de signalering op orde is, maar dat de analyse nader dient te worden uitgediept.
Tijdens de afgelopen periode van nieuwbouw in en rond de school heeft de school, ondanks het vele rumoer, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Alle betrokkenen van de school verdienen daarvoor zonder meer een compliment. Nu de rust letterlijk is wedergekeerd gaat de Jozefschool met goede moed de volgende fase van ontwikkeling in.

Voor het volledig nieuwe toezichtkader zie de link naar de onderwijsinspectie hiernaast.

 

Foto's: 

1. Oude gevelplaat

2. Nieuwbouw uitbreiding

3. Nieuwbouw gereed foto M. Lette

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin