• Nieuws

De bestuurders van ASKO en KBA Nw West hebben een gezamenlijk besluit tot fusie ondertekend. Hiermee geven de besturen invulling aan de intentie-overeenkomst die op 3 oktober ondertekend is.

De scholen van KBA zullen overgaan naar ASKO. Formeel krijgt de fusie per 1 januari 2024 zijn beslag. In de praktijk zullen de scholen al vanaf de start van het komende schooljaar meedoen met de ontwikkelingen binnen ASKO. Het bestuur van ASKO heeft van het bestuur van KBA mandaat gekregen om tussen 1 september en 1 januari namens KBA bestuurlijke besluiten te nemen, en als bestuurlijk vertegenwoordiger op te treden.

Voor alle scholen was er een gezonde versnapering om even stil te staan bij dit bijzondere moment. 

Op onderstaande foto v.l.n.r.: Ruth Kervezee - voorzitter RvT ASKO Scholen, Willem Kuijpers,-college van bestuur ASKO scholen, Jeroen Goes - college van bestuur St. KBA Nw West, Frank Schaaij - voorzitter RvT St. KBA Nw West.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin