• Nieuws

Sinds een aantal maanden wordt er intensief gewerkt met de tablets van Snappet in groep 4 op de Avonturijn.

Sinds een aantal maanden wordt er intensief gewerkt met de tablets van Snappet in groep 4 op de Avonturijn. Dat was in het begin heel spannend. Hoe zullen de kinderen reageren? Geeft het de leerkracht meer of minder mogelijkheden? Wat gaat het opleveren? Lukt het met de techniek? Allemaal vragen waar wij in de afgelopen periode mee aan de slag zijn gegaan.

Voor mij, als onderwijskundig begeleider, zijn vooral de onderwijsinhoudelijke vragen heel interessant. Hoe zet de leerkracht Snappet in binnen de les en hoe zorg je vervolgens voor een goede les? Want alleen een tablet maakt nog geen goed onderwijs! Een goede instructie blijft de kern van een goede les. En dat neemt de tablet natuurlijk niet over. 

Een van de sterke kanten van het werken met de tablets is dat de leerkracht en de kinderen hele snelle feedback krijgen. De kinderen zien vrijwel meteen of hun antwoord goed of fout is. Ze hoeven dus niet te wachten met verbeteren (en dus leren van hun fouten) tot de juf de volgende dag de schriften terug geeft. 
Maar ook de leerkracht kan voortdurend zien in haar beeldscherm wat de kinderen doen, hoe hun vorderingen zijn en of de kinderen extra hulp en instructie nodig hebben. Zij kan dus steeds heel direct inspelen op de behoefte van de kinderen. Die snelle feedback helpt dus om het onderwijs beter te maken. De leerkracht kan direct bijsturen in het proces.
Een ander groot voordeel van het werken met de tablets is dat kinderen heel snel adaptief aan de slag kunnen. Dat betekent dat zij snel op hun eigen niveau kunnen oefenen. Veel sneller dan wanneer je met vaste werkboekjes werkt. Doordat het doel van de les heel centraal staat, ook in de oefenstof op de tablet, kunnen kinderen heel gericht oefenen met het lesdoel, maar wel op hun eigen niveau. De tablet is namelijk “slim” en past de extra oefenstof aan, aan het niveau van het kind. Gaat het goed? Dan worden de sommen steeds lastiger. Maakt het kind nog veel fouten dan gaan we een klein stapje terug in de stof. Ook deze vorderingen kan de leerkracht op de voet volgen. 
Of het nu gaat om rekenen of om spelling, de feedback is steeds heel direct en de leerkracht heeft steeds een overzicht van de vorderingen van elk kind. 


Judith Kets

Op dit moment is de Avonturijn de tweede school in Amsterdam die met Snappet aan de slag gaat, na De Bonkelaar. Daar mochten de leerkrachten van de Avonturijn eerst komen kijken en spreken over de ervaringen met Snappet tot dan toe. Bedankt daarvoor. 
Het afgelopen jaar heb ik met het team van de Avonturijn al veel mooie stappen mogen zetten binnen het KBA (kwaliteit aanpak Basisscholen Amsterdam). Juf Lotte van groep 4 heeft heel veel zin in deze nieuwe extra uitdaging. 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin