• Nieuws

ASKO biedt dyslexievriendelijk onderwijs op dyslexievriendelijke scholen.

ASKO biedt dyslexievriendelijk onderwijs op dyslexievriendelijke scholen

Passend onderwijs voor alle leerlingen, ook de dyslectische leerlingen

Excelleren in onderwijs; dat is het belangrijkste doel van de  ASKO. Om ook leerlingen met dyslexie een eerlijke kans te bieden, introduceert ASKO als eerste schoolbestuur in Amsterdam op al haar scholen de dyslexiesoftware Sprint.
 
Het programma Sprint
Sprint is een mooi voorbeeld van een slimme inzet van ICT bij leren. Het is een gebruiksvriendelijk tekst-spraakprogramma met vele mogelijkheden. Materiaal kan op allerlei manieren worden voorgelezen. De bekende lesmethoden zijn kant- en klaar beschikbaar voor het systeem, maar de gebruiker kan zelf ook materiaal inscannen.  De software  is daarnaast ​een handig hulpmiddel bij het zelf maken van tekst. Ook hier kan op verschillende manieren worden voorgelezen, er is bijvoorbeeld een woordvoorspeller beschikbaar. 

Een zorgvuldig implementatietraject
ASKO gelooft in de kracht van een zorgvuldig implementatietraject waardoor de kans op problemen zo klein mogelijk wordt gemaakt. De dyslecten verdienen een succeservaring, niet een teleurstelling.
Er is een duidelijke visie ontwikkeld op de wijze van inzet van het programma op de scholen. De techniek wordt op orde gemaakt en alle betrokkenen worden dankzij een scholingstraject voldoende vaardig om met de applicatie te kunnen werken. En binnen de ASKO als geheel maar ook op elke school afzonderlijk zal het eigenaarschap van het project goed belegd zijn. Regelmatig zal worden bezien waar eventueel bijgestuurd moet worden.
Onlangs is gestart op een achttal scholen. Direct na de zomervakantie zal de rest  volgen. Vanaf dat moment kan er op 36 schoollocaties me​t het programma gewerkt worden. 
 
Samenwerking tussen scholen en tussen scholen en ouders
Tijdens het project werken de scholen samen. Scholing zal gemeenschappelijk worden gevolgd en ook achteraf kan kennis worden gedeeld. Daarnaast zal ASKO ook een gemeenschappelijke bibliotheek aan digitaal materiaal op gaan bouwen.
De scholen zullen leerlingen uit de doelgroep het programma gaan aanbieden. Ouders worden daarover geïnformeerd. Onder bepaalde voorwaarden zal het mogelijk zijn om ook thuis met het programma te werken, bijvoorbeeld om huiswerk te maken of om te lezen.​ 

Het is mogelijk dat er in dit kader ook een ouderavond wordt georganiseerd. Dit gebeurde onlangs bij Basisschool de Botteloef in Amsterdam-Noord. De ​avond was mede door de grote opkomst van bekende en onbekende ouders, teamleden en collega’s van andere scholen een groot succes!
 
De foto’s zijn gemaakt tijdens een scholing voor leerkrachten & kinderen.